งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 หลักการทำรังของนกพิราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 หลักการทำรังของนกพิราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 หลักการทำรังของนกพิราบ

2 หลักการของรังนกพิราบ (the pigeonhole principle) คือ ถ้ามีจำนวนนกพิราบมากกว่า จำนวนของรังที่มีอยู่แล้ว จะได้ว่าจะมีรังนก บางรังที่มีนกอาศัยอยู่ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้ามีนกพิราบอยู่ n ตัว และมีรังนก m รัง โดยที่ m < n แล้วจะมี บางรังที่มีนกอาศัยอยู่ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

3 ตัวอย่าง ถ้าเลือกคนมาทั้งหมด 8 คนแล้วจะได้ว่า มี คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่เกิดวันเดียวกันใน สัปดาห์ ทั้งนี้เพราะว่าจำนวนวันในสัปดาห์ มีแค่ 7 วัน ซึ่งเปรียบเสมือนรังนก แล้ว หลังจากนั้นจะเป็นการแยกตามวันเกิด ซึ่ง เปรียบเสมือนการนำนกไปในรังต่างๆ เมื่อมี คน 8 คนมากกว่าวันในสัปดาห์จึงจะมีคน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเกิดในวันเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 หลักการทำรังของนกพิราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google