งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทำรังของนกพิราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทำรังของนกพิราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทำรังของนกพิราบ
ค32214 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 4

2 หลักการทำรังของนกพิราบ
หลักการของรังนกพิราบ (the pigeonhole principle) คือ ถ้ามีจำนวนนกพิราบมากกว่าจำนวนของรังที่มีอยู่แล้ว จะได้ ว่าจะมีรังนกบางรังที่มีนกอาศัยอยู่ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้ามีนกพิราบอยู่ n ตัว และมีรังนก m รัง โดยที่ m < n แล้วจะมีบางรังที่มีนกอาศัยอยู่ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้น ไป

3 ตัวอย่าง ถ้าเลือกคนมาทั้งหมด 8 คนแล้วจะได้ว่า มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้น ไปที่เกิดวันเดียวกันในสัปดาห์ ทั้งนี้เพราะว่าจำนวนวันใน สัปดาห์มีแค่ 7 วัน ซึ่งเปรียบเสมือนรังนก แล้วหลังจากนั้นจะ เป็นการแยกตามวันเกิด ซึ่งเปรียบเสมือนการนำนกไปในรัง ต่างๆ เมื่อมีคน 8 คนมากกว่าวันในสัปดาห์จึงจะมีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเกิดในวันเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt หลักการทำรังของนกพิราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google