งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มี 2 รูปแบบ 1. ในแปลง ( บนต้นยาง ) 2. ในโรงเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มี 2 รูปแบบ 1. ในแปลง ( บนต้นยาง ) 2. ในโรงเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มี 2 รูปแบบ 1. ในแปลง ( บนต้นยาง ) 2. ในโรงเรือน

3 1. การทำยางก้อนถ้วยในแปลง ( บนต้นยาง ) มี 3 วิธี

4 วิธีที่ 1 หยอดกรดก่อนกรีด

5 วิธีที่ 2 หยอดกรดหลังน้ำยางหยุดไหล และเก็บก้อนยาง ทุกครั้งกรีด

6 วิธีที่ 3 หยอดกรดหลังน้ำยางหยุดไหล เก็บก้อนยาง เมื่อก้อนยางเต็ม ถ้วย (3-5 ครั้งกรีด )

7 ความเข้มข้นของกรดที่ใช้ ใช้กรดที่มีความเข้มข้นประมาณ 10% น้ำสะอาด 9 ส่วน กรดฟอร์มิค 1 ส่วน

8 อัตราการใช้กรดต่อต้นต่อครั้ง 12-15 ซีซี (1-1.5 ช้อนแกง )

9 2. การทำยางก้อนถ้วย ในโรงเรือน

10 กรองน้ำยางให้สะอาด

11 ตวงน้ำยางถ้วยละ 300 ซีซี

12 เจือจางกรดเข้มข้น 90% ให้เหลือความ เข้มข้น 2% น้ำสะอาด 1 ลิตร กรดฟอร์มิค 2.5 ช้อนแกง

13 หยอดกรดเจือจาง 3 ช้อนแกง ต่อน้ำยาง 1 ถ้วย

14 ทิ้งไว้ 30-45 นาที ยางก้อนจะแข็งตัวดี จึงแคะออกจากถ้วย นำไปห้อยกับลวดบนราว ตากไว้ 7-10 วัน จึงจำหน่าย


ดาวน์โหลด ppt มี 2 รูปแบบ 1. ในแปลง ( บนต้นยาง ) 2. ในโรงเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google