งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำยางก้อนถ้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำยางก้อนถ้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำยางก้อนถ้วย

2 มี 2 รูปแบบ ในแปลง (บนต้นยาง) 2. ในโรงเรือน

3 การทำยางก้อนถ้วยในแปลง (บนต้นยาง)
มี 3 วิธี

4 วิธีที่ 1 หยอดกรดก่อนกรีด

5 วิธีที่ 2 หยอดกรดหลังน้ำยางหยุดไหล
และเก็บก้อนยาง ทุกครั้งกรีด

6 วิธีที่ 3 หยอดกรดหลังน้ำยางหยุดไหล เก็บก้อนยาง
เมื่อก้อนยางเต็มถ้วย (3-5 ครั้งกรีด)

7 ความเข้มข้นของกรดที่ใช้
ใช้กรดที่มีความเข้มข้นประมาณ 10% น้ำสะอาด 9 ส่วน กรดฟอร์มิค 1 ส่วน

8 อัตราการใช้กรดต่อต้นต่อครั้ง
ซีซี (1-1.5 ช้อนแกง)

9 2. การทำยางก้อนถ้วยในโรงเรือน

10 กรองน้ำยางให้สะอาด

11 ตวงน้ำยางถ้วยละ ซีซี

12 เจือจางกรดเข้มข้น 90% ให้เหลือความเข้มข้น 2%
เจือจางกรดเข้มข้น 90% ให้เหลือความเข้มข้น 2% น้ำสะอาด 1 ลิตร กรดฟอร์มิค 2.5 ช้อนแกง

13 หยอดกรดเจือจาง 3 ช้อนแกง ต่อน้ำยาง 1 ถ้วย

14 ทิ้งไว้ นาที ยางก้อนจะแข็งตัวดี จึงแคะออกจากถ้วย นำไปห้อยกับลวดบนราว ตากไว้ วัน จึงจำหน่าย


ดาวน์โหลด ppt การทำยางก้อนถ้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google