งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนด ฟิลเตอร์ ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนด ฟิลเตอร์ ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนด ฟิลเตอร์ ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 ฟิลเตอร์ คือการตกแต่งด้วยฟิลเตอร์ จะมี ลักษณะคล้ายกับนำชั้นกระจกใส ที่มีลักษณะพิเศษมากั้นไว้ คือการตกแต่งด้วยฟิลเตอร์ จะมี ลักษณะคล้ายกับนำชั้นกระจกใส ที่มีลักษณะพิเศษมากั้นไว้

3 gray() การทำให้ภาพเป็นสีเทา การทำให้ภาพเป็นสีเทา

4 gray()

5 invert() การทำให้ภาพกลับขาวเป็นดำ การทำให้ภาพกลับขาวเป็นดำ

6 invert()

7 Xray() การทำให้ภาพเป็นเหมือนภาพ X-ray การทำให้ภาพเป็นเหมือนภาพ X-ray

8 Xray()

9 FlipV() การกลับภาพในแนวตั้ง การกลับภาพในแนวตั้ง

10 FlipV()

11 FlipH() การกลับภาพในแนวตั้ง การกลับภาพในแนวตั้ง

12 FlipH()

13 blur(strength= ระดับการ เบลอ,direction= มุม ) การทำให้ภาพเบลอโดยที่ การทำให้ภาพเบลอโดยที่ ระดับการเบลอมีค่าที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 5-10 ระดับการเบลอมีค่าที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 5-10 มุมสามารถกำหนดได้ 8 ทิศคือ 0,45,90,135,180,225,270, และ 315 มุมสามารถกำหนดได้ 8 ทิศคือ 0,45,90,135,180,225,270, และ 315 Blur(strength=10,direction =90) Blur(strength=10,direction =90)

14 Blur(strength=10,directi on=90)

15 wave(add= แสดง,freq= จำนวนคลื่น,lightstrength= ความสูงของคลื่น,phase= มุมเริ่ม,strength= อัตราบิด ตัว ) Add คือ การกำหนดให้แสดงหรือไม่ แสดงเป็นได้ 2 ค่าคือ true กับ false Add คือ การกำหนดให้แสดงหรือไม่ แสดงเป็นได้ 2 ค่าคือ true กับ false Freq คือจำนวนแนวคลื่นค่า Freq คือจำนวนแนวคลื่นค่า Lightstrength คือ ความสูงของคลื่น Lightstrength คือ ความสูงของคลื่น Phase มุมเริ่มต้นทางซ้ายสุดของคลื่น Phase มุมเริ่มต้นทางซ้ายสุดของคลื่น Strength คือ อัตราการบิดค่าที่ เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5-50 Strength คือ อัตราการบิดค่าที่ เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5-50 Wave(add=true,freq=5,lightStren th=10,phase=0,strength=5) Wave(add=true,freq=5,lightStren th=10,phase=0,strength=5)

16 Wave(add=true,freq=5,lightS trenth=10, phase=0,strength=5)

17 alpha(opacity= ความโปร่งใส,style= รูปแบบ ) Opacity ระดับความโปร่งใสมีค่า 0 – 100 เมื่อ 0 คือโปร่งใสที่สุด 100 คือแสดงภาพชัดเจน Opacity ระดับความโปร่งใสมีค่า 0 – 100 เมื่อ 0 คือโปร่งใสที่สุด 100 คือแสดงภาพชัดเจน Style ลักษณะการโปร่งใสมีอยู่ 4 แบบคือ Style ลักษณะการโปร่งใสมีอยู่ 4 แบบคือ 0 กระจายเท่าๆกัน 0 กระจายเท่าๆกัน 1 กระจายไล่จากซ้ายไปขวา 1 กระจายไล่จากซ้ายไปขวา 2 ไล่เป็นวงกลม 2 ไล่เป็นวงกลม 3 ไล่เป็นสี่เหลี่ยม 3 ไล่เป็นสี่เหลี่ยม Alpha(opacity=80,style=2) Alpha(opacity=80,style=2)

18 Alpha(opacity=80,style= 2)


ดาวน์โหลด ppt การกำหนด ฟิลเตอร์ ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google