งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมชุด ที่ 7 การรวมแรงที่ กระทำต่อวัตถุ. จุดประสงค์การ ทดลอง 1. บอกค่าแรงรวมที่เกิด จากแรง 2 แรงกระทำ ต่อวัตถุได้ 2. ทดลองและสรุปได้ว่า การรวมแรงจะรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมชุด ที่ 7 การรวมแรงที่ กระทำต่อวัตถุ. จุดประสงค์การ ทดลอง 1. บอกค่าแรงรวมที่เกิด จากแรง 2 แรงกระทำ ต่อวัตถุได้ 2. ทดลองและสรุปได้ว่า การรวมแรงจะรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมชุด ที่ 7 การรวมแรงที่ กระทำต่อวัตถุ

2 จุดประสงค์การ ทดลอง 1. บอกค่าแรงรวมที่เกิด จากแรง 2 แรงกระทำ ต่อวัตถุได้ 2. ทดลองและสรุปได้ว่า การรวมแรงจะรวม เฉพาะขนาดของแรง ไม่ได้ ต้องพิจารณา ทิศทางของแรงด้วย

3 1. ใช้เครื่องชั่งสปริง 1 อัน ลากถุงทราย ให้เคลื่อนที่อย่างช้า ๆ สังเกตและบันทึกขนาด และทิศของแรง

4 2. ใช้เครื่องชั่งสปริง 2 อันลากถุง ทรายให้เคลื่อนที่อย่างช้า ๆ ใน แนวราบ โดยดึงเครื่องชั่งสปริง ในแนวขนานกัน สังเกตและ บันทึกขนาดและทิศทางของแรง

5 3. ทำซ้ำข้อ 2. แต่ให้ เครื่องชั่งสปริงทำมุมกัน ประมาณ 30 องศา

6 เข้าใจแล้ว ทดลองเลยนะ คะ เสร็จแล้วส่งเลย นะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมชุด ที่ 7 การรวมแรงที่ กระทำต่อวัตถุ. จุดประสงค์การ ทดลอง 1. บอกค่าแรงรวมที่เกิด จากแรง 2 แรงกระทำ ต่อวัตถุได้ 2. ทดลองและสรุปได้ว่า การรวมแรงจะรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google