งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรวมแรงที่กระทำต่อวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรวมแรงที่กระทำต่อวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรวมแรงที่กระทำต่อวัตถุ
กิจกรรมชุดที่ 7 การรวมแรงที่กระทำต่อวัตถุ

2 จุดประสงค์การทดลอง บอกค่าแรงรวมที่เกิดจากแรง 2 แรงกระทำต่อวัตถุได้ ทดลองและสรุปได้ว่าการรวมแรงจะรวมเฉพาะขนาดของแรงไม่ได้ ต้องพิจารณาทิศทางของแรงด้วย

3 ใช้เครื่องชั่งสปริง 1 อันลากถุงทราย
ให้เคลื่อนที่อย่างช้า ๆ สังเกตและบันทึกขนาดและทิศของแรง

4 2. ใช้เครื่องชั่งสปริง 2 อันลากถุงทรายให้เคลื่อนที่อย่างช้า ๆ ในแนวราบ โดยดึงเครื่องชั่งสปริงในแนวขนานกัน สังเกตและบันทึกขนาดและทิศทางของแรง

5 3. ทำซ้ำข้อ 2. แต่ให้เครื่องชั่งสปริงทำมุมกันประมาณ 30 องศา

6 เข้าใจแล้ว ทดลองเลยนะคะ เสร็จแล้วส่งเลยนะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt การรวมแรงที่กระทำต่อวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google