งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เว็บสวยด้วยมือเรา ครูปนัดดา กองมนต์ รายวิชา อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ 2 โรงเรียนศรี สำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เว็บสวยด้วยมือเรา ครูปนัดดา กองมนต์ รายวิชา อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ 2 โรงเรียนศรี สำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เว็บสวยด้วยมือเรา ครูปนัดดา กองมนต์ รายวิชา อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ 2 โรงเรียนศรี สำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

2 ความรู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับ การสร้างเว็บไซต์ โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์ มีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร ?

3 โฮมเพจ (Home Page) โฮมเพจ คือ คำที่ใช้เรียก หน้าแรกของ เว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราว ต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตยสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงาม และน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยม เยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย

4 เว็บเพจ (Web Page) เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละ หน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ใน นิตยสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของ โฮมเพจก็ได้

5 เว็บไซต์ (Web Site) เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละ หน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ใน นิตยสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของ โฮมเพจก็ได้

6 สรุปได้ ว่า เว็บไ ซต์ โฮมเ พจ เว็บ เพจ

7 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ดี โครงสร้างของเว็บไซต์ โดยส่วนมากจะมีส่วน หลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ส่วน คือ

8 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ดี โครงสร้างของเว็บไซต์ โดยส่วนมากจะมีส่วน หลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ส่วน คือ

9 โครงสร้างของ เว็บไซต์ Containing block Logo Navigatio n Content Footer White space


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เว็บสวยด้วยมือเรา ครูปนัดดา กองมนต์ รายวิชา อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บ 2 โรงเรียนศรี สำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google