งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น เหตุการณ์ ( ต่อ )

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง สุ่มหยิบสลาก 2 ใบ จากกล่อง ที่มีสลากหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 จงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ที่จะได้ผลบวกของสลากทั้ง 2 ใบ เท่ากับ 5 เมื่อกำหนด การทดลองสุ่มดังนี้ ตัวอย่างที่ 3 1 2 3 4

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1) หยิบสลาก 2 ใบ พร้อมกัน 2) หยิบสลากทีละใบโดยไม่ใส่คืน ก่อนที่จะหยิบสลากใบที่สอง 3) หยิบสลากทีละใบโดยใส่คืน ก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1 วิธีทำ 1) หยิบสลาก 2 ใบ พร้อมกัน ใบที่ 1 2 2 3 4 ใบที่ 2 1 3 4 (1, 2) (1, 3) (1, 4) (2, 3) (2, 4) (2, 1)

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ใบที่ 1 3 1 2 2 4 ใบที่ 2 1 3 4 (3, 1) (3, 2) (3, 4) (4, 1) (4, 2) (4, 3) จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการ ทดลองสุ่ม 12 แบบ คือ

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (2,1), (3,1), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2) และ (4,3) แต่มีซ้ำกันอยู่ 6 คู่ คือ (1,2) กับ (2,1) (1,4) กับ (4,1) (1,4) กับ (4,1) (2,3) กับ (3,2) (3,4) กับ (4,3) และ (2,4) กับ (4,2)

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ตัด (4,1), (4,2), (4,3), (2,1), (3,1) และ (3,2) ออก ดังนั้น จึงเหลือผลลัพธ์ ทั้งหมด ที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม 6 แบบ คือ (1,2), (1,3), (1,4) (2,3), (2,4) และ (3,4)

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น เหตุการณ์ที่ผลบวกของสลากทั้ง 2 ใบ เท่ากับ 5 มี 2 แบบ คือ (1,4) และ (2,3) ตอบ

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2) หยิบสลากทีละใบ โดยไม่ใส่คืน ก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง 2) หยิบสลากทีละใบ โดยไม่ใส่คืน ก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง 1 ใบแรก 2 3 4 ใบที่ 2

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1 3 4 1 2 2 4 ใบที่ 2 1 3 2 ใบที่ 1 3 4

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2) และ (4,3) จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น จากการทดลองสุ่ม 12 แบบ คือ

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น เหตุการณ์ที่ผลบวกของสลากทั้ง 2 ใบ เท่ากับ 5 มีผลลัพธ์ 4 แบบ คือ (1,4), (2,3), (3,2) และ (4,1)

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3) หยิบสลากทีละใบ โดยใส่คืน ก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง 3) หยิบสลากทีละใบ โดยใส่คืน ก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google