งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง
โรงเรียนวังไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น เหตุการณ์ (ต่อ)

3 ตัวอย่างที่ 3 สุ่มหยิบสลาก 2 ใบ จากกล่อง
ที่มีสลากหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 จงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ที่จะได้ผลบวกของสลากทั้ง 2 ใบ เท่ากับ 5 เมื่อกำหนด การทดลองสุ่มดังนี้ 1 3 2 4

4 1) หยิบสลาก 2 ใบ พร้อมกัน 2) หยิบสลากทีละใบโดยไม่ใส่คืน ก่อนที่จะหยิบสลากใบที่สอง 3) หยิบสลากทีละใบโดยใส่คืน ก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง

5 วิธีทำ 1) หยิบสลาก 2 ใบ พร้อมกัน 2 3 4 1 (1 , 2) (1 , 3) 1 (1 , 4)
ใบที่ 1 2 3 4 ใบที่ 2 1 (1 , 2) (1 , 3) 1 (1 , 4) (2 , 3) (2 , 4) 2 (2 , 1)

6 ใบที่ 1 1 2 4 ใบที่ 2 3 (3 , 1) (3 , 2) 3 (3 , 4) (4 , 1) (4 , 2) 4 (4 , 3) จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ ทดลองสุ่ม 12 แบบ คือ

7 (1,2) , (1,3) , (1,4) , (2,3) , (2,4) , (2,1) , (3,1) , (3,2) , (3,4) , (4,1) , (4,2) และ (4,3) แต่มีซ้ำกันอยู่ 6 คู่ คือ (1,2) กับ (2,1) (1,4) กับ (4,1) (1,4) กับ (4,1) (2,3) กับ (3,2) (3,4) กับ (4,3) และ (2,4) กับ (4,2)

8 ตัด (4,1) , (4,2) , (4,3) , (2,1) , (3,1) และ (3,2) ออก ดังนั้น จึงเหลือผลลัพธ์ทั้งหมด ที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม 6 แบบ คือ (1,2) , (1,3) , (1,4) (2,3) , (2,4) และ (3,4)

9 ตอบ (1,4) และ (2,3) ดังนั้น เหตุการณ์ที่ผลบวกของสลากทั้ง
ดังนั้น เหตุการณ์ที่ผลบวกของสลากทั้ง 2 ใบ เท่ากับ 5 มี 2 แบบ คือ (1,4) และ (2,3) ตอบ

10 2) หยิบสลากทีละใบ โดยไม่ใส่คืน ก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง
ใบแรก 2 3 4 ใบที่ 2 1

11 2 ใบที่ 1 3 4 1 3 4 2 ใบที่ 2

12 จะได้ ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการทดลองสุ่ม 12 แบบ คือ (1,2) , (1,3) , (1,4) , (2,1) , (2,3) , (2,4) , (3,1) , (3,2) , (3,4) , (4,1) , (4,2) และ (4,3)

13 (1,4) , (2,3) , (3,2) และ (4,1) ดังนั้น เหตุการณ์ที่ผลบวกของสลากทั้ง
ดังนั้น เหตุการณ์ที่ผลบวกของสลากทั้ง 2 ใบ เท่ากับ 5 มีผลลัพธ์ 4 แบบ คือ (1,4) , (2,3) , (3,2) และ (4,1)

14 3) หยิบสลากทีละใบ โดยใส่คืน
ก่อนจะหยิบสลากใบที่สอง


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google