งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 8: การจำแนกประเภทข้อมูล ใช้ทฤษฎีของเบย์ สอนโดย อ. วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 8: การจำแนกประเภทข้อมูล ใช้ทฤษฎีของเบย์ สอนโดย อ. วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 8: การจำแนกประเภทข้อมูล ใช้ทฤษฎีของเบย์ สอนโดย อ. วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ

2 การจำแนกประเภทข้อมูลโดย ทฤษฎีของเบย์ ให้นักศึกษา Download ไฟล์นำเข้าข้อมูล Lab 8 จาก http://202.28.94.51/web/wararat/course3224 75.htm http://202.28.94.51/web/wararat/course3224 75.htm ให้ทำการ save as ไฟล์ sunburn14.csv และ sunburn_test.csv เข้ามาเก็บไว้ยังเครื่อง ทำการนำเข้าข้อมูล sunburn14.csv เข้าไป เลือกเมนู classify เหมือนเดิม กด choose -> bayes->naïvebayessimple ( ดังรูป หน้าถัดไป )

3

4

5 กด more options… แล้วเลือก output predictions

6 กด start อีกรอบ เราจะเห็นว่า record ไหนผิดและถูก โดย สังเกตุ เครื่อง + อยู่ข้างหลัง ช่องตรงกับ error

7 โจทย์แลปที่ 8 ถามว่า ถ้าอยากจะทำนาย record ข้อมูลคนที่ 15 ( แถวสุดท้าย ) ตามไฟล์ sunburn_test.csv จะทำการทดสอบอย่างไร มี choice ให้เลือกค่ะ ^__^ โดยมี choice ให้เลือกตามรูปหน้าถัดไปประกอบ 1) sunburn14.csv เป็น use train set และเลือก sunburn_test.csv เป็น supplied test set 2) เลือกเป็น cross-validation 3) เลือก percentage split ถ้าเลือก ข้อนี้จะแบ่งกี่ เปอร์เซ็นต์ เพื่อดูว่า record สุดท้ายถูกหรือผิด

8 1 2 3 เลือกเสร็จแล้วตอบ TA แล้ว กลับบ้านได้ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Lab 8: การจำแนกประเภทข้อมูล ใช้ทฤษฎีของเบย์ สอนโดย อ. วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google