งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำปกหน้า. ที่จริงปกหน้าจะทำแบบไหนก็ได้ แล้วแต่เจ้าของแฟ้ม แต่ครูจะขอแนะนำให้นักเรียนทำ ในรูปแบบของ ปกผลงานทางวิชาการ เพราะ ต่อไปในภายหน้า นักเรียนจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำปกหน้า. ที่จริงปกหน้าจะทำแบบไหนก็ได้ แล้วแต่เจ้าของแฟ้ม แต่ครูจะขอแนะนำให้นักเรียนทำ ในรูปแบบของ ปกผลงานทางวิชาการ เพราะ ต่อไปในภายหน้า นักเรียนจะต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำปกหน้า

2 ที่จริงปกหน้าจะทำแบบไหนก็ได้ แล้วแต่เจ้าของแฟ้ม แต่ครูจะขอแนะนำให้นักเรียนทำ ในรูปแบบของ ปกผลงานทางวิชาการ เพราะ ต่อไปในภายหน้า นักเรียนจะต้อง ได้ทำผลงานทาง วิชาการต่อไป

3 แฟ้มสะสมผลงาน ดวงพร ไชยมงคล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต ๑ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา ปกหน้า ไม่ต้อง มี คำ นำหน้า ชื่อ

4 ปกใน ให้มีคำนำหน้าชื่อ มีรายละเอียดว่าเรียนอยู่ ในช่วงชั้นอะไร

5 แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวดวงพร ไชย มงคล ช่วงชั้นที่ ๔ ( ม. ๔ – ม. ๖ ) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต ๑ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา

6 ข้อมูลส่วนตัว

7 ประวัติส่วนตัว

8

9

10

11 เกียรติยศที่ได้รับ

12

13

14 ผลงานที่ ภาคภูมิใจ


ดาวน์โหลด ppt การทำปกหน้า. ที่จริงปกหน้าจะทำแบบไหนก็ได้ แล้วแต่เจ้าของแฟ้ม แต่ครูจะขอแนะนำให้นักเรียนทำ ในรูปแบบของ ปกผลงานทางวิชาการ เพราะ ต่อไปในภายหน้า นักเรียนจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google