งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอผาขาว จังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

2 เขตการปกครองอำเภอผาขาว
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. ตำบลผาขาว จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ตำบลโนนปอแดง จำนวน 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลท่าช้างคล้อง จำนวน 14 หมู่บ้าน 4. ตำบลบ้านเพิ่ม จำนวน หมู่บ้าน 5. ตำบลโนนป่าซาง จำนวน 12 หมู่บ้าน

3 จำนวนครัวเรือน/ประชากร
ตำบล จำนวน ครัวเรือน (ครัวเรือน) ครัวเรือน เกษตรกร ประชากร (คน) ผาขาว 1,644 1,432 6,445 โนนปอแดง 2,765 2,521 10,530 ท่าช้างคล้อง 2,344 2,117 10,576 บ้านเพิ่ม 1,324 1,225 5,461 โนนป่าซาง 1,773 1,632 7,534 รวม 9,850 8,929 31,045


ดาวน์โหลด ppt อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google