งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอผาขาว จังหวัดเลย. เขตการปกครอง อำเภอผาขาว 1. ตำบลผาขาว จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ตำบลโนนปอแดงจำนวน 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลท่าช้างคล้อง จำนวน 14 หมู่บ้าน 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอผาขาว จังหวัดเลย. เขตการปกครอง อำเภอผาขาว 1. ตำบลผาขาว จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ตำบลโนนปอแดงจำนวน 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลท่าช้างคล้อง จำนวน 14 หมู่บ้าน 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

2 เขตการปกครอง อำเภอผาขาว 1. ตำบลผาขาว จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ตำบลโนนปอแดงจำนวน 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลท่าช้างคล้อง จำนวน 14 หมู่บ้าน 4. ตำบลบ้านเพิ่มจำนวน 9 หมู่บ้าน 5. ตำบลโนนป่าซางจำนวน 12 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน ดังนี้

3 จำนวนครัวเรือน / ประชากร ตำบลจำนวน ครัวเรือน ( ครัวเรือน ) ครัวเรือน เกษตรกร ( ครัวเรือน ) ประชาก ร ( คน ) ผาขาว 1,6441,4326,445 โนนปอ แดง 2,7652,52110,530 ท่าช้าง คล้อง 2,3442,11710,576 บ้านเพิ่ม 1,3241,2255,461 โนนป่า ซาง 1,7731,6327,534 รวม 9,8508,92931,04 5


ดาวน์โหลด ppt อำเภอผาขาว จังหวัดเลย. เขตการปกครอง อำเภอผาขาว 1. ตำบลผาขาว จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ตำบลโนนปอแดงจำนวน 17 หมู่บ้าน 3. ตำบลท่าช้างคล้อง จำนวน 14 หมู่บ้าน 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google