งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นในปริภูมิ สถานะ. 2 อัลกอริทึมพื้นฐานของกราฟ มีปัญหาในทางปฏิบัติที่คำตอบของปัญหาได้มาจากวิธีแจกแจงและ ตรวจสอบผลเฉลย แต่การแจกแจงและตรวจสอบเช่นนี้ใช้เวลานานมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นในปริภูมิ สถานะ. 2 อัลกอริทึมพื้นฐานของกราฟ มีปัญหาในทางปฏิบัติที่คำตอบของปัญหาได้มาจากวิธีแจกแจงและ ตรวจสอบผลเฉลย แต่การแจกแจงและตรวจสอบเช่นนี้ใช้เวลานานมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นในปริภูมิ สถานะ

2 2 อัลกอริทึมพื้นฐานของกราฟ มีปัญหาในทางปฏิบัติที่คำตอบของปัญหาได้มาจากวิธีแจกแจงและ ตรวจสอบผลเฉลย แต่การแจกแจงและตรวจสอบเช่นนี้ใช้เวลานานมาก ดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแจกแจงและตรวจสอบทุก ๆ กรณี การแจก แจงและตรวจสอบนั้น เปรียบได้กับ การค้นคำตอบในปริภูมิสถานะผล เฉลยที่มีขนาดใหญ่ จะค้นไปทางไหน อย่างไร หากกระทำอย่าง " ฉลาด " ย่อมพบคำตอบได้เร็วขึ้น บทนี้นำเสนอกลวิธีการค้นคำตอบในปริภูมิสถานะ ได้แก่ การค้นตาม แนวลึกและแนวกว้าง ซึ่งสามารถเพิ่มกลวิธีการย้อนรอย (backtracking) ที่มีฟังก์ชันการตรวจสอบความมีแววของปมสถานะ ถ้า ไม่มีแววว่าจะนำไปสู่คำตอบ ก็อย่าค้นต่อจากปมนั้น ผนวกกับการค้น ตามต้นทุนต่ำสุด ที่จะนำการค้นไปสู่คำตอบได้ถูกทิศถูกทาง นอกจากนี้ ยังมีกลวิธีขยายและจำกัดเขต (branch and bound) ที่ใช้กับปัญหา การหาคำตอบดีสุดที่เรียกว่า optimization problems

3 3 Divide and Conquer

4 4 Dynamic Programming

5 5 Greedy Algorithm

6 6

7 7 หัวข้อ  การแจกแจงผลเฉลยทุกรูปแบบ  การค้นในแนวลึก  การค้นในแนวกว้าง  การย้อนรอย  การค้นตามต้นทุนน้อยสุด  การขยายและจำกัดเขต

8 8 ลำดับการตัดสินใจ  คำตอบได้มาจากลำดับของการตัดสินใจ  Sorting: สลับคู่ใดก่อน  Activity Selection: ทำกิจกรรมใดก่อน  MST: เลือกเส้นเชื่อมใดมาเป็น MST  Knapsack: หยิบของชิ้นใดใส่ถุงเป้  Greedy:  นำไปสู่คำตอบที่ดีที่สุด ( เจอกรณีแบบนี้ไม่มาก )  Dynamic Programming  หาคำตอบย่อยทุกแบบ เพื่อใช้ตัดสินใจสร้างคำตอบของปัญหาใหญ่  เร็วเมื่อจำนวนปัญหาย่อยทั้งหมดมีไม่มาก  แต่มีปัญหามากมาย  ไม่รู้วิธีเลือกแบบ greedy ที่ดีสุด  จำนวนปัญหาย่อยมีมาก

9 9 Sum of Subset

10 10 Sum of Subset

11 11 รูปแบบของผลเฉลย

12 12 ลุยทุกเซตย่อย

13 13 Sum of Subset

14 14 Binary Counter : Recursive

15 15 ขั้นตอนการเติม x[1..n]

16 16 Sum of Subset : ลุยทุกเซต ย่อย #1

17 17 D = {6, 2, 4}, k = 6

18 18

19 19 ถ้าต้องการคำตอบเดียว

20 20

21 21 ปริภูมิสถานะ (State Space)

22 22 ปริภูมิสถานะ มีได้หลายแบบ

23 23

24 24

25 25

26 26 การแจงเซตย่อย

27 27 Sum of Subset : ลุยทุกเซต ย่อย

28 28 0/1 Knapsack

29 29 K - Coloring

30 30 Sudoku --> K -Coloring

31 31 n-Queen

32 Depth – First Search Breadth – First Search

33 33 DFS กับ BFS

34 34 Depth – First Search

35 35 Depth-First Search : Iterative

36 36 Breadth-First Search

37 37 ปริมาณหน่วยความจำ DFS - BFS

38 Backtracking

39 39 การย้อนรอย (backtracking)

40 40 Sum of Subset : Backtracking

41 41 DFS + Backtracking

42 42 DFS + Backtracking

43 43 BFS + Backtracking

44 44 Sum of Subset : Backtracking

45 45 ลองคิดดู : Sum of Subset

46 Least – Cost Search

47 47 Least – Cost Search

48 48 ต่อพรุ่งนี้

49 49


ดาวน์โหลด ppt การค้นในปริภูมิ สถานะ. 2 อัลกอริทึมพื้นฐานของกราฟ มีปัญหาในทางปฏิบัติที่คำตอบของปัญหาได้มาจากวิธีแจกแจงและ ตรวจสอบผลเฉลย แต่การแจกแจงและตรวจสอบเช่นนี้ใช้เวลานานมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google