งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้าน 1. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน 1) ราชาวดี รายตำบล 2) Digital map 3) แผนที่ 2. เตรียมการวางแผนงานภาพรวม 1) ที่ดินของรัฐ 2) ที่ดินชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้าน 1. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน 1) ราชาวดี รายตำบล 2) Digital map 3) แผนที่ 2. เตรียมการวางแผนงานภาพรวม 1) ที่ดินของรัฐ 2) ที่ดินชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้าน 1. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน 1) ราชาวดี รายตำบล 2) Digital map 3) แผนที่ 2. เตรียมการวางแผนงานภาพรวม 1) ที่ดินของรัฐ 2) ที่ดินชุมชน

2 การบ้าน (ต่อ) 3. เตรียมข้อมูลที่ดินเอกชน 4. ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร 1) ปราชญ์/ศูนย์เรียนรู้/อสปก./คปจ. 2) วิสาหกิจชุมชน/โรงเรียน/สหกรณ์ 3) เขียว/เหลือง/แดง 4) ฐานข้อมูลองค์ความรู้ - ประเภทองค์ความรู้ - ระดับของการถ่ายทอด

3 การบ้าน (ต่อ) 5. เตรียมพื้นที่ 2-3 แห่ง 1) ศักยภาพพื้นที่ 2) ศักยภาพคน 6. เตรียมข้อมูลการผลิต/รายได้ 1) การพึ่งตนเอง 2) การพึ่งตลาด 7. เตรียมตัว/ใจ เข้าร่วม workshop


ดาวน์โหลด ppt การบ้าน 1. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน 1) ราชาวดี รายตำบล 2) Digital map 3) แผนที่ 2. เตรียมการวางแผนงานภาพรวม 1) ที่ดินของรัฐ 2) ที่ดินชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google