งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ
กิจกรรมที่ 4.1 ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ

2 จุดประสงค์ ทดลองและบอกความหมายของเส้นแนวฉากรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน มุมตกกระทบ มุมสะท้อน 2. ทดลองและอธิบายกฎของการสะท้อนของแสง

3 วิธีดำเนินการทดลอง 1. จัดวางอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยชุดศึกษาความสัมพันธ์รังสีตกกระทบ และรังสีสะท้อน

4 รังสีตกกระทบ สังเกตลักษณะของภาพ 2. ฉายแนวลำแสงตกกระทบที่กระจก สังเกตแนวลำแสงที่สะท้อนออกมา ลากเส้นตรงตามแนวรังสีทั้งสอง

5 3. ลากเส้นแนวฉากถึงผิวแผ่นกระจก

6 มุมตกกระทบ มุมสะท้อน 4. วัดค่าของมุมที่แสงตกกระทบกระทำกับเส้นแนวฉากและมุมที่แสงสะท้อนกระทำต่อเส้นแนวฉาก บันทึกผล

7 เข้าใจแล้ว ทดลองเลยนะคะ เสร็จแล้วส่งเลยนะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google