งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 4.1 ภาพจากการสะท้อน แสงของวัตถุ. จุดประสงค์ 1. ทดลองและบอกความหมาย ของเส้นแนวฉากรังสีตก กระทบ รังสีสะท้อน มุมตก กระทบ มุมสะท้อน 2. ทดลองและอธิบายกฎของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 4.1 ภาพจากการสะท้อน แสงของวัตถุ. จุดประสงค์ 1. ทดลองและบอกความหมาย ของเส้นแนวฉากรังสีตก กระทบ รังสีสะท้อน มุมตก กระทบ มุมสะท้อน 2. ทดลองและอธิบายกฎของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 4.1 ภาพจากการสะท้อน แสงของวัตถุ

2 จุดประสงค์ 1. ทดลองและบอกความหมาย ของเส้นแนวฉากรังสีตก กระทบ รังสีสะท้อน มุมตก กระทบ มุมสะท้อน 2. ทดลองและอธิบายกฎของ การสะท้อนของแสง

3 1. จัดวางอุปกรณ์ซึ่ง ประกอบด้วยชุดศึกษา ความสัมพันธ์รังสีตกกระทบ และ รังสีสะท้อน วิธีดำเนินการ ทดลอง

4 สังเกตลักษณะของภาพ 2. ฉายแนวลำแสงตก กระทบที่กระจก สังเกตแนว ลำแสงที่สะท้อนออกมา ลากเส้นตรงตามแนวรังสี ทั้งสอง รังสีตก กระทบ

5 3. ลากเส้นแนวฉากถึงผิวแผ่น กระจก

6 4. วัดค่าของมุมที่แสงตก กระทบกระทำกับเส้นแนว ฉากและมุมที่แสงสะท้อน กระทำต่อเส้นแนวฉาก บันทึกผล มุมตก กระทบ มุม สะท้อน

7 เข้าใจแล้ว ทดลองเลยนะ คะ เสร็จแล้วส่งเลย นะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 4.1 ภาพจากการสะท้อน แสงของวัตถุ. จุดประสงค์ 1. ทดลองและบอกความหมาย ของเส้นแนวฉากรังสีตก กระทบ รังสีสะท้อน มุมตก กระทบ มุมสะท้อน 2. ทดลองและอธิบายกฎของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google