งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน Flowchart. การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การเขียนผังงานโดยใช้สัญลักษณ์ในการ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน Flowchart. การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การเขียนผังงานโดยใช้สัญลักษณ์ในการ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน Flowchart

2 การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การเขียนผังงานโดยใช้สัญลักษณ์ในการ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ

3

4

5

6 โครงสร้างในการเขียน Flowchart แบบทำตามลำดับ (Sequence) แบบทางเลือก, ตัดสินใจ, เงื่อนไข (Selection) แบบวนรอบการทำงานหรือทำซ้ำ (Loop)

7 แบบทำตามลำดับ (Sequence)

8

9

10

11 จงเขียน Flowchart จากโจทย์ต่อไปนี้ เขียน Flowchart เพื่อคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยให้ตัวแปรดังนี้ ตัวแปร Base แทน ฐาน ตัวแปร Height แทน ความสูง

12 แบบทางเลือก, ตัดสินใจ, เงื่อนไข (Selection)

13

14 1.if ( เงื่อนไขเป็นจริงทำ )

15

16 2.if else ( จริงทำอย่างหนึ่ง เท็จทำ อย่างหนึ่ง )

17

18 3.if else..if else..if else ( หลายเงื่อนไข )

19 เขียน Flowchart เพื่อรับ คะแนนจากผู้ใช้และ แสดงผลการเรียน

20 พนักงานต้องในรถบริษัทออกไปทำงาน ต่างจังหวัด มีเงื่อนไขดังนี้ ถ้าขับรถเกิน 150 กม. คิด กม. ละ 6 บาท ถ้าขับรถไม่ถึง 150 กม. คิด กม. ละ 5 บาท จงหาเงินที่พนักงานต้องจ่ายให้กับบริษัท ตัวแปร km แทน กม. ตัวแปร sum แทน เงินที่พนักงานต้องจ่าย จงเขียน Flowchart จากโจทย์ต่อไปนี้

21 เขียน Flowchart จากโจทย์ต่อไปนี้ ตัวแปร order แทนจำนวนสินค้า ตัวแปร sum แทนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่าย  ถ้าซื้อจำนวนตั้งแต่ 1000 ชิ้นขึ้นไป คิดชิ้นละ 50 บาท  ถ้าซื้อจำนวนตั้งแต่ 500-999 ชิ้น คิดชิ้นละ 60 บาท  ถ้าซื้อจำนวนตั้งแต่ 100-499 ชิ้น คิดชิ้นละ 70 บาท  ถ้าซื้อจำนวนน้อยกว่า 100 ชิ้น คิดชิ้นละ 80 บาท  ตัวแปร order แทนจำนวนสินค้า  ตัวแปร sum แทนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่าย

22 แบบวนรอบการทำงานหรือ ทำซ้ำ (Loop)

23 โครงสร้างการเขียนแบบทำซ้ำ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (While loop) ตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง (Do_while loop) กำหนดรอบการทำงานล่วงหน้า (For loop) แบบวนรอบการทำงานหรือทำซ้ำ (Loop)

24 ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน แล้วทำงาน (While_do loop) โครงสร้าง While_do loop ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็น True จะทำงานไปเรื่อย ๆ จะหยุดทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็น False

25

26 ตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง (Do_while loop) โครงสร้าง Do_while loop ทำงานก่อน 1 รอบ ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็น True จะทำงานไปเรื่อย ๆ จะหยุดทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็น False

27

28 กำหนดรอบการทำงานล่วงหน้า (For loop) โครงสร้าง For loop มีการกำหนดการทำงานซ้ำไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อทำงานซ้ำครบตามจำนวนรอบ จึงหยุด ทำงานซ้ำ แล้วออกจาก Loop

29

30 จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเขียน Flowchart เขียน Flowchart แสดงแม่สูตรคูณ โดยรับแม่สูตรคูณจาก ผู้ใช้ เก็บในตัวแปร N โดยเขียนใน 3 โครงสร้างต่อไปนี้ For loop While_do loop Do_while loop


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน Flowchart. การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การเขียนผังงานโดยใช้สัญลักษณ์ในการ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google