งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการใหม่ตามใจธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการใหม่ตามใจธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการใหม่ตามใจธุรกิจ
จากไปรษณีย์ไทย

2 บริการพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ
นำเสนอโดย นายสมประสงค์ เนตรสว่าง ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ

3 บริการอร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์

4 รูปแบบในการให้บริการ
ปณท รับคำสั่งซื้อ รับชำระค่าสินค้า/ค่าขนส่ง รับสินค้าจากร้านค้า นำส่งให้ลูกค้าที่บ้าน โอนเงินค่าสินค้าให้ร้านค้า ลูกค้า สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ Call Center ชำระเงินค่าสินค้าผ่านทาง ธนาคาร/ATM โทรศัพท์ ร้านค้า ส่งสินค้าให้ ปณท ตามยอดสั่งจองในแต่ละวัน รับเงินค่าสินค้า

5 บริการของ ปณท ในการสนองตอบต่อธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ
ลูกค้า ผู้ขาย บริการของ ปณท ในการสนองตอบต่อธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ

6 วัตถุประสงค์ บริการพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเป็นบริการที่ ปณท จัดให้มีขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจเป็นการเฉพาะ โดยปรับรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทำนองเดียวกับการสั่งตัดเสื้อ (Tailor made) ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการในราคาค่าบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ

7 Total Solution For Business Customer
ให้เช่าพื้นที่เพื่อเก็บสิ่งของ บริการบรรจุ หุ้มห่อ บริการตรวจสอบที่อยู่ผู้รับ บริการทำป้ายจ่าหน้า บริการนำส่งตามความต้องการเป็นพิเศษ บริการรับเอกสารกลับคืน บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

8 บริการรับสั่งจองสินค้า
เป็นบริการที่ ปณท รับสั่งจองสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศทั้งระบบ Manual หรือรับสั่งจองผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของระบบ CAPOS และโอนข้อมูลการสั่งจองส่งให้ลูกค้าตาม Format ที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งโอนเงินค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงกัน โอนข้อมูลสั่งจอง ลูกค้าสั่งจอง/ชำระเงิน โอนเงิน บันทึกข้อมูลการรับจอง

9 บริการบรรจุภัณฑ์ เป็นบริการที่ ปณท รับดำเนินการด้านการบรรจุภัณฑ์สินค้า/เอกสารโดยดำเนินการตั้งแต่การจัดทำป้ายจ่าหน้า การหุ้มห่อ/บรรจุสินค้าในกล่องของลูกค้าหรือกล่องของ ปณท จัดทำป้ายจ่าหน้า บรรจุสินค้าแยกตามผู้รับแต่ละราย ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท/จำนวนสินค้าที่บรรจุ และชื่อที่อยู่ผู้รับ หุ้มห่อด้วยกล่อง/ซองของ ปณทหรือของลูกค้า

10 ตัวอย่างการให้บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่

11 ตัวอย่างการให้บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่

12 ตัวอย่างการให้บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่

13 บริการด้านคลังสินค้า
ให้บริการด้านคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า/เอกสารให้แก่ลูกค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสถานที่ในการเก็บสินค้าและให้ ปณท เป็นผู้ดำเนินการบรรจุ/นำส่งสินค้าไปยังปลายทาง

14 บริการรับฝากขายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์
ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาฝากให้ ปณท เป็นผู้ขายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศได้ ซึ่งจะคิดค่าดำเนินการเป็นสัดส่วนจากยอดจำหน่ายสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการให้บริการร่วมกัน

15 บริการพิมพ์/พับ/บรรจุซอง/นำส่งเอกสาร
เป็นบริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่ต้องการนำส่งเอกสาร โดยให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการพิมพ์ พับ บรรจุซอง นำส่งเอกสารตามระบบงานที่ตกลงกัน

16 บริการตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ผู้รับ
ปณท รับดำเนินการในการตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ผู้รับเพื่อยืนยันว่าที่อยู่ดังกล่าวสามารถนำส่งได้ เป็นการลดปัญหาการส่งคืนเอกสาร/สินค้า ก่อนที่จะนำส่งเอกสาร/สินค้าไปยังลูกค้า

17 บริการ Mail Room ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการเอกสาร/สิ่งของทั้งส่งมาถึงและส่งออกจากหน่วยงานที่ใช้บริการ Mail Room ทำให้ช่วยลดภาระในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการนำส่งเอกสาร/สิ่งของต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่ไปปฏิบัติงานอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่าได้

18 การนำระบบ RFID มาใช้ในการให้บริการ

19

20

21

22 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บริการใหม่ตามใจธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google