งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
จัดทำโดย ด.ช.ชญานนท์ น้อยสะปุ๋ง เลขที่ 12 ชั้น ม.1/8 ด.ญ.รุ่งทิวา กาบเป็ง เลขที่ 21 ชั้น ม.1/8

2 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก
เสนอ อาจารย์ อรอุมา   พงค์ธัญญะดิลก กลุ่มสาระ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3    ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้บริษัทต่างๆ ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการลงทุนสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้หันมาสร้างประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมให้มากยิ่งขึ้น และต้องมั่นใจว่าการลงทุนทุกบาททุกสตางค์ต้องมีผลตอบแทนที่ชัดเจน ซึ่งหมายความว่าทุกคนต่างมองที่ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบต่อการลงทุนและการเลือกที่จะปรับปรุงพัฒนาในส่วนใดของระบบที่มีอยู่เดิม                 ผู้บริหารหลายท่านอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะเป็นคนมัธยัสถ์ได้เพียงนี้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเมื่อนึกเทียบถึงปีที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างสุดๆ ผู้บริหารได้มีการใช้จ่ายเงินจำนวนมากในการขยายส่วนโครงสร้างด้านเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันเมื่อพวกเขากลับมาตรวจสอบระบบเดิมที่มีอยู่โดยพยายามที่จะใช้จ่ายเงินให้น้อยที่สุดในการปรับปรุงระบบของพวกเขา และแล้วยุคใหม่ที่เป็นยุคแห่งการอดออมก็ได้เข้ามาเยือนในการพัฒนาด้านไอทีขององค์กรต่างๆ ซึ่งสวนทางกับแรงผลักดันที่ต้องการการลงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่จะนำสินค้าออกสู่ตลาดในภาวะเศรษฐกิจที่ต้องอดออมเช่นนี้ โดยคาดว่างบประมาณด้านไอทีของเกือบทุกองค์กรต่างจะทรงตัวหรืออาจจะแย่กว่านั้นในอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้านี้ โดยที่ผู้บริหารต่างก็ย่ำแย่กับสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้

4 การที่ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับผลตอบแทนด้านการลงทุนนี้หมายความว่า ความสำคัญของการใช้จ่ายขององค์กรได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากโครงการส่วนขยายต่างๆ ได้ถูกระงับชั่วคราว และผู้บริหารต่างก็มุ่งประเด็นไปที่การบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด ได้มีการวิเคราะห์ว่าจากกระแสที่มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนและการประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรต่างๆ ทำให้โครงสร้างและระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีอยู่นั้นดูราวกับว่ายังคงใช้งานได้ดีไม่ว่าจะมีจุดบกพร่องมากน้อยเพียงไร สิ่งที่พบเห็นก็คือการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยึดแนวทางสูงสุดกลับสู่สามัญ โดยมีการศึกษาจากบริษัท 500 แห่ง พบว่าการลงทุนด้านไอทีได้ลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์สำหรับปีนี้ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าโครงการใหม่ๆ ที่จะดำเนินการในด้านธุรกิจแบบออนไลน์ รวมทั้งระบบซัพพลายเชนได้ถูกพักโครงการไปด้วยเหตุผลที่ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคงไม่มีใครปฏิเสธว่าในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้แผนการดำเนินการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นหลัก อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ได้ดีในภาวการณ์ของเศรษฐกิจเช่นนี้คือ การคิดค่าใช้บริการแบบราคาเดียวจะได้เปรียบกว่าการคิดค่าใช้จ่ายแบบตามจริง ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นคงจะสรุปได้ว่าองค์กรต่างๆ ได้ทำทุกวิถีทางในการปกป้องการลงทุนของพวกเขาในทุกๆ ด้าน

5 ตัวอย่างเช่น 1.การเรียนสามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน 2.การส่งอีเมลเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดไม่ต้องขับรถไปที่ตู้ไปรษณีย์ 3.การเดินทางในรถไฟใต้ดินประหยัดค่าน้ำมันกว่าเดินทางโดยรถยนต์เพราะว่ารถมักจะติดและเสียน้ำมันไปมาก

6 วัตถุประสงค์การสื่อสาร 1
วัตถุประสงค์การสื่อสาร 1. เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล 2. เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อลดเวลาการทำงาน 4. เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสาร 5. เพื่อช่วยขยายการดำเนินการองค์การ 6. เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์การ

7 สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ก็จริงแต่ก็มีผลกระทบ ด้านต่างๆเช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทำให้เปลืองพลังงานจึงทำให้โลกร้อน


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google