งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

2 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก กลุ่มสาระ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

3 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้บริษัทต่างๆ ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการลงทุนสำหรับ เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้หันมาสร้างประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมให้มากยิ่งขึ้น และ ต้องมั่นใจว่าการลงทุนทุกบาททุกสตางค์ต้องมีผลตอบแทนที่ชัดเจน ซึ่งหมายความว่าทุกคนต่าง มองที่ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบต่อการลงทุนและการเลือกที่จะปรับปรุงพัฒนาในส่วนใด ของระบบที่มีอยู่เดิม ผู้บริหารหลายท่านอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะเป็นคนมัธยัสถ์ได้เพียงนี้ ใน ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเมื่อนึกเทียบถึงปีที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างสุดๆ ผู้บริหารได้มีการใช้จ่ายเงิน จำนวนมากในการขยายส่วนโครงสร้างด้านเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันเมื่อพวกเขากลับมาตรวจสอบ ระบบเดิมที่มีอยู่โดยพยายามที่จะใช้จ่ายเงินให้น้อยที่สุดในการปรับปรุงระบบของพวกเขา และแล้วยุคใหม่ที่เป็นยุคแห่งการอดออมก็ได้เข้ามาเยือนในการพัฒนาด้านไอทีขององค์กรต่างๆ ซึ่ง สวนทางกับแรงผลักดันที่ต้องการการลงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่จะนำสินค้าออกสู่ตลาดใน ภาวะเศรษฐกิจที่ต้องอดออมเช่นนี้ โดยคาดว่างบประมาณด้านไอทีของเกือบทุกองค์กรต่างจะทรง ตัวหรืออาจจะแย่กว่านั้นในอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้านี้ โดยที่ผู้บริหารต่างก็ย่ำแย่กับสถานการณ์ เศรษฐกิจเช่นนี้

4 การที่ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับผลตอบแทนด้านการลงทุนนี้หมายความว่า ความสำคัญของการใช้จ่ายขององค์กรได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก โครงการส่วนขยายต่างๆ ได้ถูกระงับชั่วคราว และผู้บริหารต่างก็มุ่งประเด็นไปที่การ บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด ได้มีการวิเคราะห์ว่าจากกระแสที่มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนและการประหยัด ค่าใช้จ่ายขององค์กรต่างๆ ทำให้โครงสร้างและระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีอยู่นั้นดู ราวกับว่ายังคงใช้งานได้ดีไม่ว่าจะมีจุดบกพร่องมากน้อยเพียงไร สิ่งที่พบเห็นก็คือการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยึดแนวทางสูงสุดกลับสู่สามัญ โดยมี การศึกษาจากบริษัท 500 แห่ง พบว่าการลงทุนด้านไอทีได้ลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์สำหรับปีนี้ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าโครงการใหม่ๆ ที่จะดำเนินการใน ด้านธุรกิจแบบออนไลน์ รวมทั้งระบบซัพพลายเชนได้ถูกพักโครงการไปด้วยเหตุผล ที่ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคงไม่มีใครปฏิเสธว่าในภาวะ เศรษฐกิจเช่นนี้แผนการดำเนินการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารเป็น หลัก อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ได้ดีในภาวการณ์ของเศรษฐกิจเช่นนี้คือ การคิดค่าใช้บริการแบบ ราคาเดียวจะได้เปรียบกว่าการคิดค่าใช้จ่ายแบบตามจริง ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น คงจะสรุปได้ว่าองค์กรต่างๆ ได้ทำทุกวิถีทางในการปกป้องการลงทุนของพวกเขาใน ทุกๆ ด้าน

5 ตัวอย่างเช่น 1. การเรียนสามารถเรียนผ่าน อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปเรียน 2. การส่งอีเมลเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดไม่ต้องขับรถไปที่ตู้ไปรษณีย์ 3. การเดินทางในรถไฟใต้ดินประหยัดค่าน้ำมันกว่า เดินทางโดยรถยนต์เพราะว่ารถมักจะติดและเสียน้ำมัน ไปมาก

6 วัตถุประสงค์การสื่อสาร 1. เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจาก แหล่งกำเนิดข้อมูล 2. เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่าง รวดเร็ว 3. เพื่อลดเวลาการทำงาน 4. เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง ข่าวสาร 5. เพื่อช่วยขยายการดำเนินการองค์การ 6. เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารของ องค์การ

7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัด ค่าใช้จ่าย ได้ก็จริงแต่ก็มีผลกระทบ ด้านต่างๆเช่น ด้าน สิ่งแวดล้อม เช่น ทำให้เปลืองพลังงานจึงทำให้โลก ร้อน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยประหยัด ค่าใช้จ่าย ได้ก็จริงแต่ก็มีผลกระทบ ด้านต่างๆเช่น ด้าน สิ่งแวดล้อม เช่น ทำให้เปลืองพลังงานจึงทำให้โลก ร้อน


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google