งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็น โครงการประชาร่วมใจประหยัด ไฟฟ้า โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า บริษัท กฟผ. จำกัด (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็น โครงการประชาร่วมใจประหยัด ไฟฟ้า โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า บริษัท กฟผ. จำกัด ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็น โครงการประชาร่วมใจประหยัด ไฟฟ้า โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า บริษัท กฟผ. จำกัด ( มหาชน ) 1 ก. ย. 2548

2 ฉลากเบอร์ 5 ตู้เย็น จุดที่ 3 จุดที่ 2 จุดที่ 1

3 Energy-Efficient Refrigerator Program  Energy Consumption Criteria Energy Consumption Criteria for 1 Door refrigerators AV MEPS = No.3 No.4 (MEPS - 7.5%) No.5 (MEPS - 15%) < 100 L EC = 0.80AV EC = 0.74AV EC = 0.68AV >= 100 L EC = 0.46AV EC = 0.43AV EC = 0.39AV Energy Consumption Criteria for 2 Doors or more refrigerators AV MEPS= No.3 No.4 (MEPS - 7.5%) No.5 (MEPS - 15%) < 450 L EC = 0.46AV EC = 0.43AV EC = 0.39AV >= 450 L EC = 0.80AV EC = 0.74AV EC = 0.68AV + 388

4

5

6 ตัวอย่างผลการทดสอบระดับประสิทธิภาพของตู้เย็น 1 ประตูปี 2004(NON-CFC) ตัวอย่างผลการทดสอบระดับประสิทธิภาพของตู้เย็น 1 ประตูปี 2004(NON-CFC) MODELEc VOLUMETEMPERATURE K'V' ACTUAL EF LEVE L VrVfTotal Ta-c ํ Tf-c ํ Tm- c ํ A ผลการ คำนวณ B ผลการ คำนวณ C ผลการ คำนวณ D ผลการ คำนวณ E ผลการ คำนวณ Energy Consumption Criteria for 1 Door refrigerators (kwh/ ปี ) ขนาด AV MEPS= No.3 No.4(MEPS- 7.5%) No.5(MEPS- 15%) Ec(kwh/ ปี ) LEVEL(NE W) เกินค่า No

7 แผนงาน

8 Web site 


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็น โครงการประชาร่วมใจประหยัด ไฟฟ้า โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า บริษัท กฟผ. จำกัด (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google