งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังงาน (Flow chart).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังงาน (Flow chart)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังงาน (Flow chart)

2 การเขียนผังงาน ผังงาน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม โดยเขียนเป็นเครื่องหมายภาพสัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน เป็นการถ่ายทอดความเข้าใจที่ได้จากการวิเคราะห์งานให้อยู่ในรูปภาพหรือสัญลักษณ์ ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถเข้าใจลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น และง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนในวิธีการประมวลผล งานทุกชนิดที่มีการวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนแล้ว เราสามารถนำมาเขียนผังงานได้ แม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเอง

3 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย
ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึงลำดับขั้นตอนในการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนได้ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

4 ตัวอย่างผังงานทั่วไป(1/3)
เริ่มต้น โยนเหรียญ ผลการโยน ได้เงิน 10 บาท เสียเงิน 10 บาท ครบ 3 ครั้ง หรือยัง? หยุด หัว ก้อย ยัง ครบ แสดงการโยนเหรียญ 3 ครั้ง ถ้าออกหัว ผู้โยนจะได้เงิน 10 บาท ถ้าออกก้อย ผู้โยนจะเสียเงิน 10 บาท

5 ตัวอย่างผังงานทั่วไป(2/3)
เริ่มต้น รอสัญญาณไฟ ไฟแดง หรือไม่ เดินข้ามถนน หยุด ใช่ ไม่ใช่ ผังงานแสดงการเดินข้ามถนนที่มีสัญญาณไฟจราจร

6 ตัวอย่างผังงานทั่วไป (3/3)
เริ่มต้น อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน อายุ 5 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 8 ปี ครั้งละ 1 เม็ด อายุ 8 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ครั้งละ 2 เม็ด ครั้งละ 3 เม็ด หยุด ใช่ ไม่ใช่ ผังงานพิจารณาการใช้ยาตามฉลากยาที่ปิดข้างขวด แยกตามขนาดการใช้ดังนี้ อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน อายุ ปี ครั้งละ 1 เม็ด อายุ ปี ครั้งละ 2 เม็ด อายุ 15 ปีขึ้นไป ครั้งละ 3 เม็ด

7 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

8 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การกำหนดค่าเริ่มแรก Start

9 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การรับข้อมูล อ่านข้อมูล X

10 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การประมวลผล X = X * Y

11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X ทางหน้าจอ

12 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การทดสอบ X < 1?

13 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
สิ้นสุด End

14 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
เชื่อมต่อ

15 การจัดภาพและทิศทางของผังงาน
จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียนลูกศรกำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูปตามมาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

16 แบบฝึกหัด เขียนผังงาน ตัดเกรด นักเรียน 0 – 49 คะแนน ได้เกรด 0
0 – 49 คะแนน ได้เกรด 0 50 – 59 คะแนน ได้เกรด 1 60 – 69 คะแนน ได้เกรด 2 70 – 79 คะแนน ได้เกรด 3 80 – 100 คะแนน ได้เกรด 4


ดาวน์โหลด ppt ผังงาน (Flow chart).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google