งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 28-29 เมษายน 2557 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer Pitfall ที่พบบ่อยในการ ส่งต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 28-29 เมษายน 2557 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer Pitfall ที่พบบ่อยในการ ส่งต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 28-29 เมษายน 2557 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer Pitfall ที่พบบ่อยในการ ส่งต่อ

2 แบบทดสอบ จงตอบว่า ถูก หรือ ผิด และถ้าผิด ผิดในเรื่องใด

3 เด็กหญิง 9 ปี X 1 Urgency ข้อมูลน้อยเกินไป, ไม่มีข้อมูล ตรวจร่างกาย

4 X 2 Urgency ชาย 70 ปี

5 3 ชาย 60 ปี

6 X 4 2 กุมภาพันธ์ 2556 ชาย 67 ปี 00:1 0

7 X 5 X 11 มกราคม 2556 ชาย 38 ปี Chronic neck sprain X ศัลยกรรม กระดูก ข้อมูล management ที่ไม่จำเป็นเยอะไป 22:2 0

8 X 6 ไม่มีเวลาล้อ หมุน X ศัลยกรรม กระดูก Urgency X ชาย 60 ปี

9 ชาย 38 ปี X 7 Diagnosis ล่อแหลม อาจใช้รหัส UP, B24, Z21 เป็นต้น

10 X X 8 Urgency ชาย 38 ปี

11 9 X X Emergency อายุรก รรม ชาย 58 ปี

12 ชาย 82 ปี ประวัติผู้ป่วยน้อย เกินไป ใส่ ICD-10 ในช่อง Diagnosis X 10 X

13 ชาย 61 ปี ใส่เลขที่ใบส่งตัว ใน ช่อง Diagnosis X 11

14 ชาย 52 ปี ไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ ไม่ตรวจสอบข้อมูล ก่อนส่ง X 12

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นันท์นลิน นาคะกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 28-29 เมษายน 2557 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรม ThaiRefer Pitfall ที่พบบ่อยในการ ส่งต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google