งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis) Presented by Kittichai cheawchan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis) Presented by Kittichai cheawchan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis) Presented by Kittichai cheawchan

2 การรักษา สมดุลน้ำ โพรทิสต์หรือโพรโท ซัว เช่น พารามีเซียม อะมีบา

3 Scale การปัสสาวะน้อยและเข้มข้น

4 ADH (Antidiuretic hormone) กระตุ้นการดูดน้ำกลับที่ไต บริเวณท่อขดส่วนปลายและท่อรวม

5

6 เข้มข้น Hypertonic ปลาน้ำเค็ม

7 Hypotonic ปลาน้ำจืด เจือจาง

8 สัตว์ ทะเล Jelly fish Starfish “ มีของเหลวในร่างกายเป็น Isotonic ต่อน้ำทะเล ”

9

10 การรักษาสมดุล อุณหภูมิ

11 สัตว์เลือดเย็น สัตว์ที่ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกาย ให้คงที่ได้ ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน อุณหภูมิร่างกายแปรผันตาม สิ่งแวดล้อม

12 สัตว์เลือดอุ่น สัตว์ที่สามารถปรับอุณหภูมิภายใน ร่างกายให้สมดุลได้ นก และสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม อุณหภูมิร่างกายคงที่

13 การจำศีลHibernation อัตราการหายใจและ การเต้นของหัวใจต่ำ มาก

14

15 ควบคุ ม ศูนย์การ ควบคุม กระตุ้นการทำงานปรับสมดุล การ หายใจ Medulla Co 2 ใน เลือด เมื่อเลือดมี Co 2 หรือเป็นกรด มากขึ้น จะกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ หายใจให้ทำงานเพิ่ม จึง หายใจหอบและถี่ขึ้น สมดุล น้ำ Hypothalamus ปริมาตร เลือด และ แรงดัน ออสโม ซิส เมื่อเลือดมีน้ำน้อย ( แรงดัน ออสโมซิสสูง ) ทำให้เราหิวน้ำ และมีการหลั่ง ADH เพื่อกระตุ้นการดูดน้ำกลับ อุณหภู มิ Hypothalamus อุณหภู มิ ร่างกาย ดูตารางนะครับ

16 สมดุลกรด - เบส รักษา pH พลาสมาให้มีค่าอยู่ที่ pH 7.4 1. ระบบหายใจ CO 2 2. ระบบขับถ่าย ไตขับ H + / ดูด กลับ HCO 3 - 3. ระบบบัฟเฟอร์ H 2 CO 3 กรดคาร์บอนิก กรดคาร์บอนิก HCO 3 − ไฮโดรเจน คาร์บอเนตไอออน ไฮโดรเจน คาร์บอเนต

17

18

19 ข้อใดแสดงสภาวะของเลือด ในคนก่อนและหลังการออก กำลังกายใหม่ๆ ไม่ถูกต้อง (O- net 51)

20


ดาวน์โหลด ppt การรักษาสมดุลร่างกาย (Homeostasis) Presented by Kittichai cheawchan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google