งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนามอุตุนิยมวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนามอุตุนิยมวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนามอุตุนิยมวิทยา

2 การตรวจอากาศผิวพื้น

3 เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด (Maximum Thermometers) เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด (Minimum Thermometers)

4

5 เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา (Ordinary Thermometers)

6 ไซโครเมตร ตุ้มแห้ง – ตุ้มเปียก (Dry – Wet Bulbs Psychrometer)

7 เครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศ เรียกว่า"ไซโครมิเตอร์"
เครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศ เรียกว่า"ไซโครมิเตอร์"

8 เครื่องวัดทิศทางลม (Wind Direction)

9 เครื่องวัดทิศทางลม (Wind Direction)

10 การตรวจวัดปริมาณน้ำฝน

11 เครื่องมือวัดความกดของอากาศเรียกว่า“บราโรมิเตอร์"

12 บาโรกราฟ

13 เครื่องวัดแสงแดด

14 เครื่องวัดน้ำระเหยแบบถาด

15 เทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ


ดาวน์โหลด ppt สนามอุตุนิยมวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google