งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนามอุตุนิยมวิทยา. การตรวจอากาศ ผิวพื้น เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด (Maximum Thermometers) เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด (Minimum Thermometers)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนามอุตุนิยมวิทยา. การตรวจอากาศ ผิวพื้น เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด (Maximum Thermometers) เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด (Minimum Thermometers)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนามอุตุนิยมวิทยา

2 การตรวจอากาศ ผิวพื้น

3 เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด (Maximum Thermometers) เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด (Minimum Thermometers)

4

5 เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา (Ordinary Thermometers)

6 ไซโครเมตร ตุ้มแห้ง – ตุ้มเปียก (Dry – Wet Bulbs Psychrometer)

7 เครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศ เรียกว่า " ไซโคร มิเตอร์ "

8 เครื่องวัดทิศทางลม (Wind Direction)

9

10 การตรวจวัดปริมาณน้ำฝน

11 เครื่องมือวัดความกดของอากาศ เรียกว่า “ บราโรมิเตอร์ "

12 บาโรกราฟ

13 เครื่องวัดแสงแดด

14 เครื่องวัดน้ำระเหยแบบถาด

15 เทอร์โมมิเตอร์ลอย น้ำ


ดาวน์โหลด ppt สนามอุตุนิยมวิทยา. การตรวจอากาศ ผิวพื้น เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด (Maximum Thermometers) เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด (Minimum Thermometers)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google