งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด.ญ.นาราณัณ อัมพรอารีกุล เสนอ อ.มุทิตา หวังคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด.ญ.นาราณัณ อัมพรอารีกุล เสนอ อ.มุทิตา หวังคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด.ญ.นาราณัณ อัมพรอารีกุล เสนอ อ.มุทิตา หวังคิด

2 ไหล่ถนนที่พังทลาย

3 ให้นำหญ้าแฝกมาปลูก

4 ให้นำหญ้าแฝกมาปลูก

5 ให้นำหญ้าแฝกมาปลูก

6 หญ้าแฝกจะช่วยยึดดินและเบี่ยงเบนทางน้ำ

7 หญ้าแฝกจะช่วยยึดดินและเบี่ยงเบนทางน้ำ

8 หญ้าแฝกจะช่วยยึดดินและเบี่ยงเบนทางน้ำ

9 ทำให้ไหล่ถนนไม่พังทลาย

10 การสร้างภาพโดย photoshop
การสร้างต้นหญ้าคาแฝก ใช้โปรแกรม photoshop โดยเลือกใช้ Brush Tool เลือกรูปที่เป็นหญ้า ขนาด เลือกสีเขียว จะได้แบบนี้ จากนั้นใช้ Brush Tool คลิกซ้ำที่จุดเดืม จนได้แบบนี้ จากนั้นใช้ Eraser Tool ในการลบส่วนที่ไม่ต้องการจนได้แบบนี้ .

11 แหล่งอ่างอิง

12 จบแล้ว กลับไปหน้าแรก


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด.ญ.นาราณัณ อัมพรอารีกุล เสนอ อ.มุทิตา หวังคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google