งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. นาราณัณ อัมพรอารีกุล อ. มุทิตา หวังคิด. ไหล่ถนนที่พังทลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. นาราณัณ อัมพรอารีกุล อ. มุทิตา หวังคิด. ไหล่ถนนที่พังทลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. นาราณัณ อัมพรอารีกุล อ. มุทิตา หวังคิด

2 ไหล่ถนนที่พังทลาย

3 ให้นำหญ้าแฝก มาปลูก

4 ให้นำหญ้าแฝก มาปลูก

5

6 หญ้าแฝกจะ ช่วยยึดดิน และเบี่ยงเบน ทางน้ำ

7 หญ้าแฝกจะ ช่วยยึดดิน และเบี่ยงเบน ทางน้ำ

8

9 ทำให้ไหล่ถนนไม่ พังทลาย

10 การสร้างต้นหญ้าคาแฝก ใช้โปรแกรม photoshop โดยเลือกใช้ Brush Tool เลือกรูปที่เป็นหญ้า ขนาด 200 เลือกสีเขียว จะได้แบบนี้ จากนั้นใช้ Brush Tool คลิกซ้ำที่จุดเดืม จน ได้แบบนี้ จากนั้นใช้ Eraser Tool ในการลบส่วนที่ไม่ ต้องการจนได้แบบนี้.

11 o.th

12 จบ แล้ว กลับไป หน้า แรก


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. นาราณัณ อัมพรอารีกุล อ. มุทิตา หวังคิด. ไหล่ถนนที่พังทลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google