งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. นาราณัณ อัมพรอารีกุล อ. มุทิตา หวังคิด. ไหล่ถนนที่พังทลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. นาราณัณ อัมพรอารีกุล อ. มุทิตา หวังคิด. ไหล่ถนนที่พังทลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. นาราณัณ อัมพรอารีกุล อ. มุทิตา หวังคิด

2 ไหล่ถนนที่พังทลาย

3 ให้นำหญ้าแฝก มาปลูก

4 ให้นำหญ้าแฝก มาปลูก

5

6 หญ้าแฝกจะ ช่วยยึดดิน และเบี่ยงเบน ทางน้ำ

7 หญ้าแฝกจะ ช่วยยึดดิน และเบี่ยงเบน ทางน้ำ

8

9 ทำให้ไหล่ถนนไม่ พังทลาย

10 การสร้างต้นหญ้าคาแฝก ใช้โปรแกรม photoshop โดยเลือกใช้ Brush Tool เลือกรูปที่เป็นหญ้า ขนาด 200 เลือกสีเขียว จะได้แบบนี้ จากนั้นใช้ Brush Tool คลิกซ้ำที่จุดเดืม จน ได้แบบนี้ จากนั้นใช้ Eraser Tool ในการลบส่วนที่ไม่ ต้องการจนได้แบบนี้.

11 http://siwed.dss.g o.th

12 จบ แล้ว กลับไป หน้า แรก


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. นาราณัณ อัมพรอารีกุล อ. มุทิตา หวังคิด. ไหล่ถนนที่พังทลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google