งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The World is Flat Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ. สุวิทย์ เลิศขจรสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The World is Flat Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ. สุวิทย์ เลิศขจรสิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The World is Flat Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ. สุวิทย์ เลิศขจรสิน

2 ใครว่าโลกกลม เป็นหนังสือที่แต่งโดย Thomas L. Friedman แปลโดย รอฮิม ปรามาท เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่หนึ่งโลกแบนราบได้อย่างไร เล่มที่สอง ผลกระทบจากการแบนราบ เล่มที่สาม การปรับตัวขององค์กร

3 พลัง 10 ประการที่ทำให้โลกแบนราบ Windows Netscape Work flow software Uploading Outsourcing

4 พลัง 10 ประการที่ทำให้โลกแบนราบ Supply-chaining Insourcing In-forming Steroids

5 การบรรจบกันสามประการ การบรรจบกันของพลังสิบประการ วิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ สนามแข่งขันและผู้เล่นหน้าใหม่ๆ

6 อุปสรรคสาม กำแพง สิ่งที่ขวางระหว่างประเทศ บริษัท และ ปัจเจกบุคคล เพดาน สิ่งที่ขวางสมรรถนะสูงสุด พื้น อดีต พื้นเพ ปัจจุบันโลกที่แบนราบลงสามารถทำลายทั้ง กำแพง เพดาน และพื้นลงได้ ถ้าอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับ ประเทศ ปัจเจกบุคคลกับบริษัทคืออะไร

7 มหายุคแห่งการแยกแยะ โลกที่แบนราบลงทำให้เกิดสนามแข่งใหม่ ผู้ เล่นหน้าใหม่ และวิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ ทำลายกำแพง เพดานและพื้นลงพร้อมกัน โลก กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ซึ่ง ไม่ใช่แค่ด้านเดียวแต่เป็นทุกๆด้าน การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิดคำถามหลาย อย่าง เช่น ปัจเจกบุคคล ชุมชน และบริษัทจะ กำหนดรูปแบบ และบทบาทของตนเองอย่างไร ความสัมพันธ์ของบริษัทและประเทศ ปัจเจก บุคคลจะหาจุดสมดุลได้อย่างไร

8 คาร์ล มาร์กซ์ Communist Manifesto 1848 นายทุนจะเป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลง และ เป็นผู้สร้างสนามแข่งใหม่เพื่อตัวเอง ชาติรัฐจะ ถูกทำลายลงและเปลี่ยนเป็นสนามโลก ใครจะเป็นคนกำหนดกติกา

9 อินเดียกับอินเดียนา รัฐอินเดียนาประสบปัญหามีผู้คนว่างงานจำนวน มากและระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา ก็ยังทำงานไม่ดีจึงเปิดประมูลเพื่อการวางระบบ ซึ่งบริษัทในอินเดียได้ไป แต่มีการประท้วง เนื่องจากคนก็ตกงานมากอยู่แล้วทำไมยังเอา งานไปให้คนอื่นอีก ทั้งที่มีประโยชน์จากการ outsource ครั้งนี้มากมายแต่ตอนนั้นผู้คนกำลัง โกรธและมองไม่เห็น แต่นักการเมืองเห็นเพียง โอกาสในการโจมตีพรรคตรงข้ามเท่านั้น

10 บริษัทมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ ประเทศที่เข้าไปทำธุรกิจ Lenovo บริษัทข้ามชาติ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ประเทศ

11 สถานะที่ทับซ้อนของปัจเจกบุคคล บุคคลคนหนึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทอย่างไร บ้าง และคาดหวังอะไรจากบริษัทบ้างในบทบาท ใด Walmart Costgo Vioxx

12 ใครเป็นเจ้าของอะไร สิทธิบัตร กำแพงที่ยังต้องการอยู่

13 ผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนา Mexico NAFTA Egypt China

14 การสำรวจตัวเอง การปฏิรูประดับภาพรวม การเชื่อมต่อ การศึกษา การบริหารประเทศ การปฏิรูประดับรากฐาน สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนลงทุนธุรกิจ ปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ ความสามารถความมุ่งมั่น และความเสียสละในสังคม วิสัยทัศน์ของผู้นำ

15 ผลกระทบต่ออเมริกา แนวคิดของเดวิด ริคาร์โด comparative advantage นโยบายกีดกันทางการค้า ถูกหรือผิด หน้าที่การงาน โอกาสใหม่ๆ Search engine optimizer

16 กลุ่มคนที่ไม่ควรแตะต้อง Great collaborator and orchestrator Great synthesizer Great explainer นักปรับตัวชั้นยอด Green people Passionate personalize Great localizer

17 บริษัทจะปรับตัวอย่างไร ขุดลึกลงไปในตนเอง บริษัทเล็กควรทำในสิ่งใหญ่ บริษัทใหญ่ควรทำในสิ่งเล็ก ประสานความร่วมมือ หมั่นตรวจสอบตัวเอง outsorce

18 วิกฤติที่ซ่อนเร้น ช่องว่างทางด้านการศึกษา ช่องว่างด้านความมุ่งมั่น ช่องว่างด้านงบประมาณ ช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน

19 ระบอบแบนราบแบบเอื้ออาทร การสร้างภาวะผู้นำ การสร้างกล้ามเนื้อ ไขมันส่วนที่ดี การเคลื่อนไหวทางสังคม การสร้างผู้ปกครองยุคใหม่ การอบรมเลี้ยงดู ลูกหลาน

20 โลกที่ไม่แบนราบ ความจริงยังมีส่วนของโลกที่ไม่แบนราบอยู่ มี อุปสรรคที่คอยขัดขวางการแบนราบ แม้โดย ส่วนตัวผู้เขียนเชื่อว่า โลกกำลังแบนลงและด้วย อัตราเร็วที่มากกว่าเดิมแต่ก็มีผู้ที่เข้าไม่ถึงอยู่ ป่วยจนเกินเยียวยา ไร้อำนาจจนเกินไป สิ้นหวังจนเกินไป การผลาญทรัพยากรธรรมชาติ การทำลายความหลากหลายทางวัฒนธรรม

21 สรุป โลกได้เปลี่ยนไปจากอดีตสมัยรุ่นพ่อแม่ มาถึง รุ่นเราจนจำเค้าแทบไม่ได้ แต่มันกำลังเปลี่ยนไป อย่างเร็วขึ้นอีก ช่วงเปลี่ยนถ่ายที่รวดเร็วนี้ได้ สร้างสรรค์โอกาสให้กับคนที่มองเห็นจำนวนมาก ดังนั้นเราทั้งในระดับบุคคล บริษัท ( องค์กร ) และ ประเทศ ต้องเตรียมพร้อมรับกับความ เปลี่ยนแปลงนี้ และแน่นอน การเปลี่ยนแปลง ไม่ได้มีแต่ด้านดี มันย่อมนำด้านไม่ดีมาด้วย ไม่ ว่าจะเป็นการสูญเสียงาน การใช้ทรัพยากร ความ แตกต่างทางเศรษฐานะที่ดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


ดาวน์โหลด ppt The World is Flat Thomas L. Friedman เรียบเรียงโดย นพ. สุวิทย์ เลิศขจรสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google