งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
By Sunantha Thongliamnak

2 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
เหล็กโครงสร้างรุปพรรณ วัตถุประสงค์ 1.ศึกษาวัสดุในจ.พิษณุโลก และทำความเข้าใจ 2.เพื่อเป็นทางเลือกในการนำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม 3.ศึกษาถึงข้อดี – ข้อเสีย ของการสร้างงานด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ การปฏิบัติงาน 1สืบค้นงานขากอินเตอร์เน็ต 2เสนอหัวข้อกับอาจารย์ 3.แก้ไขเรื่อง 4.ทำบทคัดย่อ 5.นำเสนอผลงาน

3 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
เหล็กคือ เหล็ก, Fe, 26 อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน หมู่, คาบ, บล็อก 8, 4, d ลักษณะ มีความแวววาวเพราะว่ามี ลักษณะโลหะ และมีสีเทา ในทางอุตสาหกรรม แบ่งเหล็กออกเป็น 2 ประเภทคือ เหล็กหล่อ และเหล็กกล้า

4 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ คือเหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆใช้ในงานโครงสร้าง การขึ้นรูปเย็น คือ การแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน ให้เป็นเหล็กโครงสร้าง เหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน( hot – roll structural steel section) 2.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ( Cold form structural steel section ) 3.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ(Weled structureral steel section) ในที่นี้จะทำการศึกษาเรื่องเหล็กที่นำมาเป็นโครงสร้าง

5 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ข้อดีของการสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็ก -อายุการใช้งานนาน -สามารถรื้อถอนได้ง่าย -หน้างานไม่สกปรก -มีความคงทนแข็งแรง

6 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
การผลิตเหล็ก และเหล็กกล้าประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1.การแต่งแร่ และการถลุง 2.การหลอมและ การปรุงส่วนผสม 3.การหล่อ 4 การแปรรูป เช่น การรีด การตีขึ้นรูป ที่มา:

7 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ในประเทศไทย การผลิตเหล็ก และเหล็กกล้าจะเริ่มจากขั้นกลาง คือ การหลอมและการหล่อ 1. การ แต่งแร่และการถลุง การแต่งแร่ คือ การแปรสภาพสิน แร่ให้ได้ขนาดและ คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการถลุง เช่น การบดแร่ให้ ละเอียดเพื่อ แยกเหล็กจากมลทินแล้ว   อาจแยกโดย อาศัยความถ่วงเฉพาะที่ต่างกัน (Float) หรือใช้การแยก ด้วยแม่เหล็ก (Magnetic separation)   ซึ่งแร่ที่ ได้จะละเอียดเกินไป ต้องทำให้เป็นก้อน (Agglomeration) ก่อนป้อนเข้า เตาถลุง

8 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
การถลุงเหล็ก คือ การแปรสภาพแร่ เหล็กให้มีความ บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น (%เหล็กเพิ่มขึ้น)   โดยการขจัดสิ่งเจือปนต่างๆ ออกจากแร่เหล็ก

9 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
2. การหลอมและการปรุงส่วนผสม           การหลอม เหล็ก คือ การให้ความร้อนแก่ เหล็กถลุง (Pig iron) เหล็กพรุน หรือเศษ เหล็ก   ทำให้เหล็กหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง (ประมาณ 1600 °C)           สำหรับการ ผลิตเหล็กกล้า ในขั้นตอนการหลอมนี้ จะมีการปรับปรุงส่วนผสมทางเคมีของ เหล็กโดยการทำออกซิเดชั่นเพื่อลดปริมาณคาร์บอนและฟอสฟอรัส   การเติมสารประกอบต่างๆ เพื่อลดปริมาณสารเจือปนและทำให้ ผลิตภัณฑ์เหล็กมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ    .ในขั้นตอน นี้ สิ่งเจือ ปนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารประกอบออกไซด์ ซิลิเกตของธาตุต่างๆ จะแยกตัว จากน้ำโลหะ ซึ่งเราเรียกสิ่งเจือปนที่แยกออกมานี้ว่า Slag

10 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
3. การหล่อ การหล่อสามารถ แบ่งได้แบ่ง 2 แบบ 1.      Ingot casting คือ การหล่อแบบที่น้ำเหล็กกล้า ถูกเท ลงสู่แบบหล่อที่ไม่เคลื่อนไหว (Stationary mold) เพื่อหล่อเป็นแท่งโลหะ (Ingot) 2.  การหล่อแบบ ต่อเนื่อง (Continuous casting) คือ การที่น้ำเหล็กหลอมเหลวได้ไหล ผ่านแบบหล่อ (Mold) อย่างต่อเนื่องและแข็งตัวเป็น “ผลิตภัณฑ์กึ่ง สำเร็จ” คือ Billet, Bloom หรือ Slab ซึ่งสามารถ ตัดและนำไป ผ่านขบวนการแปรรูปต่อไป           ที่มา:การผลิตเหล็กแห่งประเทศไทย

11 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
4. การ แปรรูป          การแปรรูป คือ การแปรรูป เหล็กกล้าที่ได้หลอมเพื่อให้ได้รูปร่าง และขนาดที่ต้องการ   นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงของผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า อีกด้วย   การแปรรูปประกอบด้วยการแปรรูปร้อนและ การแปรรูปเย็น           สำหรับเหล็ก แผ่นเมื่อผ่านการรีดร้อนแล้วสามารถนำไปใช้งาน บางอย่างได้โดยตรง   แต่สำหรับเหล็กแผ่นบางจะถูกลดขนาดด้วยการรีดเย็นต่อ   เ พื่อให้ได้ความหนาตามที่ต้องการและด้วยเหตุผลอื่นๆ ดังนี้ 1.      เพื่อปรับ ปรุงคุณภาพผิว 2.      เพื่อให้ได้ คุณสมบัติเชิงกลที่ต้องการ 3.      เพื่อให้ได้ ความหนาที่ต่ำกว่าเหล็กแผ่นรีดร้อน 4.      เพื่อควบคุม ให้ความคลาดเคลื่อนของความหนาต่ำ          ที่มา:การผลิตเหล็กแห่งประเทศไทย

12 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
เหล็กที่นำมาใช้เป็นโครงสร้าง -เหล็กรูปปีกกว้าง ( Wide-Flange) มีรูปคล้ายตัว H มี2แบบคือหน้าตัด เป็นจัตุรัสกับผืนผ้า หน้าตัดจัตุรัสใช้ทำ เสา หน้าตัดผืนผ้าใช้ทำ คาน

13 Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
การใช้เหล็กในจังหวัดพิษณุโลก -ไม่มีการผลิตเหล็ก เป็นเหล็กนำเข้า หรือ มีการขนส่งมาจากจังหวัดอื่นทีมีการผลิตเหล็ก โดยมีบริษัทเป็นผู้จำหน่ายเหล็กต่อมา -มีความจำเป็นมากในการใช้เหล็ก ถึงแม้จะไม่มีในท้องถิ่น แต่เหล็กก็เป็นวัสดุที่ต้องการมากที่สุด สังเกตได้จากการ ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน -


ดาวน์โหลด ppt Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google