งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ By Sunantha Thongliamnak 51711509.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ By Sunantha Thongliamnak 51711509."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ By Sunantha Thongliamnak 51711509

2 เหล็กโครงสร้างรุปพรรณ วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาวัสดุในจ. พิษณุโลก และทำความเข้าใจ 2. เพื่อเป็นทางเลือกในการนำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม 3. ศึกษาถึงข้อดี – ข้อเสีย ของการสร้างงานด้วยโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ การปฏิบัติงาน 1 สืบค้นงานขากอินเตอร์เน็ต 2 เสนอหัวข้อกับอาจารย์ 3. แก้ไขเรื่อง 4. ทำบทคัดย่อ 5. นำเสนอผลงาน Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

3 เหล็กคือ เหล็ก, Fe, 26 อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน หมู่, คาบ, บล็อก 8, 4, d ลักษณะ มีความแวววาวเพราะว่ามี ลักษณะโลหะ และมีสีเทา ในทางอุตสาหกรรม แบ่งเหล็กออกเป็น 2 ประเภทคือ เหล็กหล่อ และเหล็กกล้า Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

4 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ คือเหล็กที่ผลิตออกมามีหน้า ตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆใช้ในงานโครงสร้าง การขึ้นรูปเย็น คือ การแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน ให้เป็นเหล็ก โครงสร้าง เหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ( hot – roll structural steel section) 2. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ( Cold form structural steel section ) 3. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ (Weled structureral steel section) ในที่นี้จะทำการศึกษาเรื่องเหล็กที่นำมาเป็น โครงสร้าง Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

5 ข้อดีของการสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็ก - อายุการใช้งานนาน - สามารถรื้อถอนได้ง่าย - หน้างานไม่สกปรก - มีความคงทนแข็งแรง Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

6 การผลิตเหล็ก และเหล็กกล้าประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1. การแต่งแร่ และการถลุง 2. การหลอมและ การปรุงส่วนผสม 3. การหล่อ 4 การแปรรูป เช่น การรีด การตีขึ้นรูป ที่มา : http://www.akesteel.com Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

7 ในประเทศไทย การผลิตเหล็ก และ เหล็กกล้าจะเริ่มจากขั้นกลาง คือ การ หลอมและการหล่อ 1. การ แต่งแร่และการถลุง การแต่งแร่ คือ การแปรสภาพสิน แร่ให้ได้ขนาดและ คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการถลุง เช่น การบดแร่ให้ ละเอียดเพื่อ แยกเหล็กจากมลทินแล้ว อาจแยกโดย อาศัยความถ่วง เฉพาะที่ต่างกัน (Float) หรือใช้การแยก ด้วยแม่เหล็ก (Magnetic separation) ซึ่งแร่ที่ ได้จะละเอียดเกินไป ต้องทำให้เป็นก้อน (Agglomeration) ก่อนป้อนเข้า เตาถลุง Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

8 การถลุงเหล็ก คือ การแปรสภาพแร่ เหล็กให้มี ความ บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น (% เหล็กเพิ่มขึ้น ) โดยการขจัด สิ่งเจือปนต่างๆ ออกจากแร่เหล็ก Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

9 2. การหลอมและการปรุงส่วนผสม การหลอม เหล็ก คือ การให้ความร้อนแก่ เหล็ก ถลุง (Pig iron) เหล็กพรุน หรือเศษ เหล็ก ทำให้ เหล็กหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง ( ประมาณ 1600 °C) สำหรับการ ผลิตเหล็กกล้า ในขั้นตอนการหลอม นี้ จะมีการปรับปรุงส่วนผสมทางเคมีของ เหล็กโดยการ ทำออกซิเดชั่นเพื่อลดปริมาณคาร์บอนและ ฟอสฟอรัส การเติมสารประกอบต่างๆ เพื่อลดปริมาณ สารเจือปนและทำให้ ผลิตภัณฑ์เหล็กมีคุณสมบัติ ตามที่ต้องการ. ในขั้นตอน นี้ สิ่งเจือ ปนซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสารประกอบออกไซด์ ซิลิเกตของธาตุต่างๆ จะ แยกตัว จากน้ำโลหะ ซึ่งเราเรียกสิ่งเจือปนที่แยก ออกมานี้ว่า Slag Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

10 3. การหล่อ การหล่อสามารถ แบ่งได้แบ่ง 2 แบบ 1. Ingot casting คือ การหล่อแบบที่น้ำ เหล็กกล้า ถูกเท ลงสู่แบบหล่อที่ไม่เคลื่อนไหว (Stationary mold) เพื่อหล่อเป็นแท่งโลหะ (Ingot) 2. การหล่อแบบ ต่อเนื่อง (Continuous casting) คือ การที่น้ำเหล็กหลอมเหลวได้ไหล ผ่านแบบ หล่อ (Mold) อย่างต่อเนื่องและแข็งตัวเป็น “ ผลิตภัณฑ์กึ่ง สำเร็จ ” คือ Billet, Bloom หรือ Slab ซึ่งสามารถ ตัดและ นำไป ผ่านขบวนการแปรรูปต่อไป ที่มา : การผลิตเหล็กแห่งประเทศไทย Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

11 4. การ แปรรูป การแปรรูป คือ การแปรรูป เหล็กกล้าที่ได้หลอม เพื่อให้ได้รูปร่าง และขนาดที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงของ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า อีกด้วย การแปรรูปประกอบด้วยการแปรรูปร้อน และ การแปรรูปเย็น สำหรับเหล็ก แผ่นเมื่อผ่านการรีดร้อน แล้วสามารถนำไปใช้งาน บางอย่างได้โดยตรง แต่สำหรับเหล็กแผ่นบาง จะถูกลดขนาดด้วยการรีดเย็นต่อ เ พื่อให้ได้ความหนาตามที่ต้องการและด้วย เหตุผลอื่นๆ ดังนี้ 1. เพื่อปรับ ปรุงคุณภาพผิว 2. เพื่อให้ได้ คุณสมบัติเชิงกลที่ต้องการ 3. เพื่อให้ได้ ความหนาที่ต่ำกว่าเหล็กแผ่น รีดร้อน 4. เพื่อควบคุม ให้ความคลาดเคลื่อนของ ความหนาต่ำ ที่มา : การผลิตเหล็กแห่งประเทศไทย Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

12 เหล็กที่นำมาใช้เป็น โครงสร้าง - เหล็กรูปปีกกว้าง ( Wide-Flange) มี รูปคล้ายตัว H มี 2 แบบคือหน้าตัด เป็นจัตุรัสกับ ผืนผ้า หน้าตัดจัตุรัสใช้ทำ เสา หน้าตัดผืนผ้าใช้ทำ คาน Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ

13 การใช้เหล็กในจังหวัด พิษณุโลก - ไม่มีการผลิตเหล็ก เป็นเหล็กนำเข้า หรือ มีการขนส่งมาจากจังหวัดอื่นทีมี การผลิตเหล็ก โดยมีบริษัทเป็นผู้จำหน่ายเหล็กต่อมา - มีความจำเป็นมากในการใช้เหล็ก ถึงแม้จะไม่มีในท้องถิ่น แต่เหล็กก็เป็นวัสดุที่ต้องการมาก ที่สุด สังเกตได้จากการ ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน - Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ


ดาวน์โหลด ppt Assignment เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ By Sunantha Thongliamnak 51711509.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google