งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หินแกรนิต กา หินแปรเนื้อหยาบ มีริ้วขนาน หยัก คดโค้งไม่สม่ำเสมอ สีเข้มและ จางสลับกัน แปรสภาพมาจาก หินแกรนิต โดยการแปรสภาพ บริเวณไพศาล ที่มีอุณหภูมิสูงจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หินแกรนิต กา หินแปรเนื้อหยาบ มีริ้วขนาน หยัก คดโค้งไม่สม่ำเสมอ สีเข้มและ จางสลับกัน แปรสภาพมาจาก หินแกรนิต โดยการแปรสภาพ บริเวณไพศาล ที่มีอุณหภูมิสูงจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หินแกรนิต กา หินแปรเนื้อหยาบ มีริ้วขนาน หยัก คดโค้งไม่สม่ำเสมอ สีเข้มและ จางสลับกัน แปรสภาพมาจาก หินแกรนิต โดยการแปรสภาพ บริเวณไพศาล ที่มีอุณหภูมิสูงจน แร่หลอมละลาย และตกผลึกใหม่ (Rtallize)

2 หินแปร คือหินที่แปรสภาพไปจากโดย การกระทำของความร้อน แรงดัน และ ปฏิกิริยาเคมี หินแปรบางชนิดยังแสดง เค้าเดิม บางชนิดผิดไปจากเดิมมากจน ต้องอาศัยดูรายละเอียดของเนื้อใน หรือ สภาพสิ่งแวดล้อมจึงจะทราบที่มา อย่างไรก็ตามหินแปรชนิดหนึ่งๆ จะมี องค์ประกอบเดียวกันกับหินต้นกำเนิด แต่อาจจะมีการตกผลึกของแร่ใหม่ เช่น หินชนวนแปรมาจากหินดินดาน หินอ่อน แปรมาจากหินปูน เป็นต้น หินแปรส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระดับลึกใต้ เปลือกโลกหลายกิโลเมตร ที่ซึ่งมีความ ดันสูงและอยู่ใกล้กลับหินหนืดร้อนในชั้น แอสทีโนสเฟียร์ แต่การแปรสภาพใน บริเวณใกล้พื้นผิวโลกเนื่องจาก สิ่งแวดล้อมโดยรอบก็คงมี นักธรณีวิทยา แบ่งการแปรสภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ

3 หินอัคนี หินอัคนี ( อังกฤษ : igneus; มา จากภาษาละติน ignis แปลว่า ไฟ ) คือหนึ่งในหิน 3 ประเภท หลัก อีก 2 ประเภทได้แก่ หิน ตะกอน (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) หินอัคนีเกิดจากการเย็น ตัวและแข็งตัวของหินหนืด (magma) หรือหินหลอมเหลว (lava) หินอัคนีสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทหลักได้แก่ หินอัคนีภูเขาไฟ (volcanic rock) และหินอัคนีบาดาล (plutonic rock) อังกฤษ หิน ตะกอนหินแปรหินหนืดหินหลอมเหลว หินอัคนีภูเขาไฟหินอัคนีบาดาล


ดาวน์โหลด ppt หินแกรนิต กา หินแปรเนื้อหยาบ มีริ้วขนาน หยัก คดโค้งไม่สม่ำเสมอ สีเข้มและ จางสลับกัน แปรสภาพมาจาก หินแกรนิต โดยการแปรสภาพ บริเวณไพศาล ที่มีอุณหภูมิสูงจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google