งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม การดูแล เครื่องมือ ที่เสี่ยงสูง. ในหอผู้ป่วย infusion pump ( เครื่องควบคุมการให้ สารน้ำ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม การดูแล เครื่องมือ ที่เสี่ยงสูง. ในหอผู้ป่วย infusion pump ( เครื่องควบคุมการให้ สารน้ำ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม การดูแล เครื่องมือ ที่เสี่ยงสูง. ในหอผู้ป่วย infusion pump ( เครื่องควบคุมการให้ สารน้ำ )

2 มีใช้หลากหลายยี่ห้อ เช่น

3 ยากแก่การดูแล และใช้งาน

4 จึงเป็นที่มาของ นวัตกรรมการใช้ และการดูแล จัดทำทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ ติดหมายเลข ID ให้ตรงกับ ศูนย์ เครื่องมือแพทย์ ตรวจสอบจำนวนให้ครบ ตรวจสอบการใช้งานในแต่ละวัน ให้ พร้อมใช้ สอบเทียบด้วยมืออย่างคราวๆ เพื่อ ความถูกต้องเที่ยงตรง เมื่อชำรุดส่งซ่อม และติดตามให้ เพียงพอใช้ สาธิต และสอนการใช้ให้กับผู้ปฏิบัติ ทุกคนได้เข้าใจโดยเฉพาะตัวใหม่ๆ

5 1. แยกเป็นชนิด และยี่ห้อ ติด เลข ที่ตัวเครื่อง

6 2. ติดสีแดง ชัดเจนเป็นเครื่องมือที่ มีความเสี่ยงสูง

7 3. ติดวิธีการใช้ และระบุการตั้งค่า เฉพาะเครื่องไว้

8 4. ทำความสะอาดส่งสอบเทียบ หา ความเที่ยงตรง

9 5. สรุปปัญหา ผลการสอบเทียบ

10 นำปัญหาสู่ผู้ปฏิบัติ และสอน วิธีการปรับใช้ให้ถูกต้อง

11 ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ พร้อมใช้

12 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 26 ธันวาคม 2556 รางวัลที่ 2 การดูแลรักษา เครื่องมือ ผลงานที่ภาคภูมิใจ 26 ธันวาคม 2556 รางวัลที่ 2 การดูแลรักษา เครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม การดูแล เครื่องมือ ที่เสี่ยงสูง. ในหอผู้ป่วย infusion pump ( เครื่องควบคุมการให้ สารน้ำ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google