งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผู้ใช้บริการสายด่วน 1146 ช่วงมหาอุทกภัย 54 วันที่ 8 ตุลาคม – วันที่ 9 ธันวาคม 2554 (63 วัน ) สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผู้ใช้บริการสายด่วน 1146 ช่วงมหาอุทกภัย 54 วันที่ 8 ตุลาคม – วันที่ 9 ธันวาคม 2554 (63 วัน ) สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผู้ใช้บริการสายด่วน 1146 ช่วงมหาอุทกภัย 54 วันที่ 8 ตุลาคม – วันที่ 9 ธันวาคม 2554 (63 วัน ) สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

2 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท จำนวนผู้ใช้บริการสายด่วน 1146 ครั้ง

3 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท จำนวนผู้ใช้บริการสายด่วน 1146

4 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท จำนวนการรับโทรศัพท์สายด่วน 1146 ตาม ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2554 ช่วงเวลาจำนวน ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 06.00 – 08.30 น. 4,7608.06 08.30 – 16.30 น. 35,56260.19 16.30 – 20.30 น. 11,02218.65 20.30 – 24.00 น. 5,0778.59 24.00 – 06.00 น. 2,6634.51 รวม 59,084100.0 0

5 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ปัญหาอุปสรรค ข้อมูลที่ถามบ่อย และความยากใน การตอบคำถาม ☎ ส่วนใหญ่ถามในเส้นทางของกรมทางหลวง ☎ ถามเส้นทางในซอกซอย ☎ บ้านตนเองน้ำจะท่วมหรือไม่ ☎ น้ำจะมาถึงเมื่อไร และน้ำจะลดเมื่อไร ☎ ถามสภาพการจราจรในบางพื้นที่

6 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท การรับโทรศัพท์สายด่วน 1146 โดยเจ้าหน้าที่ สำนักต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จาก สบร. สกส. สกท. สบก. สกม. สอร. สสท. สวว. สสอ. และ สผง. ที่ร่วมมือร่วมใจให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้เส้นทางช่วงมหาอุทกภัย ร่วมกันให้ข้อมูลเส้นทางหลีกเลี่ยงน้ำท่วม

7 จบการนำเสนอ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt สรุปผู้ใช้บริการสายด่วน 1146 ช่วงมหาอุทกภัย 54 วันที่ 8 ตุลาคม – วันที่ 9 ธันวาคม 2554 (63 วัน ) สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google