งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Winit Yuenying Tel. 087-445-9238.  เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ คลาส ออบเจ็กต์ การซ่อนสารสนเทศ การ ห่อหุ้ม ความสามารถในการสร้าง ตัวแทน กรรมวิธีการถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Winit Yuenying Tel. 087-445-9238.  เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ คลาส ออบเจ็กต์ การซ่อนสารสนเทศ การ ห่อหุ้ม ความสามารถในการสร้าง ตัวแทน กรรมวิธีการถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Winit Yuenying Tel. 087-445-9238

2  เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ คลาส ออบเจ็กต์ การซ่อนสารสนเทศ การ ห่อหุ้ม ความสามารถในการสร้าง ตัวแทน กรรมวิธีการถ่ายทอด คุณสมบัติ ภาวะที่มีหลายรูปแบบ ยูเอ็มแอลและภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้ใน การอธิบายโมเดลและการเขียน โปรแกรม การเขียนโปรแกรมโดยใช้ แนวความคิดเชิงวัตถุ และสามารถ แก้ปัญหาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบงานจริงได้ 2

3  การประเมินผล  คะแนน 80-100 เกรด A  คะแนน 75-79 เกรด B+  คะแนน 70-74 เกรด B  คะแนน 65-69 เกรด C+  คะแนน 60-64 เกรด C  คะแนน 55-59 เกรด D+  คะแนน 50-54 เกรด D  คะแนน 0-49 เกรด F 3

4  การจัดเก็บคะแนน  กลางภาค 30 คะแนน  ปลายภาค 30 คะแนน  คะแนนเก็บ 30 คะแนน  จิตพิสัย 10 คะแนน  - เข้าเรียน 5 คะแนน  - แต่งกาย 2 คะแนน  - การตอบคำถาม 3 คะแนน 4


ดาวน์โหลด ppt By Winit Yuenying Tel. 087-445-9238.  เพื่อศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ คลาส ออบเจ็กต์ การซ่อนสารสนเทศ การ ห่อหุ้ม ความสามารถในการสร้าง ตัวแทน กรรมวิธีการถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google