งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย จัดทำโดย เด็กหญิง นภัสสร ประสิงห์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เสนอ คุณครูอรอุมา พงษ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย จัดทำโดย เด็กหญิง นภัสสร ประสิงห์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เสนอ คุณครูอรอุมา พงษ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย จัดทำโดย เด็กหญิง นภัสสร ประสิงห์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เสนอ คุณครูอรอุมา พงษ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

2 สารบัญ ลักษณะภูมิอากาศ แบบป่าดิบชื้น แบบมรสุมเขตร้อน แบบกึ่งอบอุ่นชื้น
แบบอบอุ่นชื้น แบบทุ่งหญ้าสะวันนา แบบทะเลทรายเขตอบอุ่น แบบทะเลทรายเขตร้อน แบบพื้นภาคสมุทรชายฝั่งตะวันตก แบบเมดิเตอร์เรเนียน แบบหนาวชื้นภาคพื้นทวีป แบบทุนดรา แบบที่สูง แหล่งอ้างอิง

3 ลักษณะภูมิอากาศ

4 ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น

5 ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน

6 ภูมิอากาศแบบกึ่งอบอุ่นชื้น

7

8


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย จัดทำโดย เด็กหญิง นภัสสร ประสิงห์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เสนอ คุณครูอรอุมา พงษ์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google