งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดวงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์ (sun) ดวงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญ ที่สุดของระบบสุริยะ เป็นผู้ดึงดูดให้ดาวเคราะห์ ทั้งเก้าดวงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่และดวง อาทิตย์ยังให้แสงและความร้อนกับดาวเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดวงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์ (sun) ดวงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญ ที่สุดของระบบสุริยะ เป็นผู้ดึงดูดให้ดาวเคราะห์ ทั้งเก้าดวงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่และดวง อาทิตย์ยังให้แสงและความร้อนกับดาวเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ดวงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์ (sun) ดวงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญ ที่สุดของระบบสุริยะ เป็นผู้ดึงดูดให้ดาวเคราะห์ ทั้งเก้าดวงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่และดวง อาทิตย์ยังให้แสงและความร้อนกับดาวเคราะห์ นั้น

3 ดาวพุธ  ดาวพุธ (mercurs) เป็นดาวเคราะห์ อยู่ใกล้ดวง อาทิตย์ที่สุดดังนั้นดาวพุธจึงร้อนจัดในเวลา กลางวันและเย็นจัดใน เวลากลางคืนดาวพุธเป็น ดาวเคราะห์ดวงเล็กโตกว่าดวงจันทร์ของเรา เพียงเล็กน้อย

4 ดาวศุกร์  ดาวศุกร์ (venus) ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อน ที่สุดในระบบสุริยะ บนดาวศุกร์ร้อนถึง 480 องศาเซลเซียส ความร้อนขนาดนี้มากจนทำให้ ของทุกอย่างลุกแดงดาวศุกร์มีไอหมอกของกรด กำมะถันปกคลุมอย่างหนาแน่น

5 โลก  โลก (earth) โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวง โคจรซึ่งใช้เวลา 365.25 วัน เพื่อให้ครบ 1 รอบ ปฏิทินแต่ละปีมี 365 วัน ซึ่งหมายความว่าจะมี 1/4 ของวันที่เหลือในแต่ละปี ซึ่งทุกๆปีสี่ปีจะมี วันพิเศษ คือจะมี 366 วัน กล่าวคือเดือน กุมภาพันธ์จะมี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วันเหมือน ปกติ ตามที่เคปเลอร์ค้นพบวงโคจรของโลกไม่ เป็นวงกลม

6 ดาวอังคาร  ดาวอังคาร (mars) ดาวอังคารบางทีก็เรียกกัน ว่าดาวแดงเพราะผิวพื้นเป็นหินสีแดง หินบนดาว อังคารที่มีสีแดงก็เพราะเกิดสนิมท้องฟ้าของ ดาวดังคารเป็นสีชมพูเพราะฝุ่นจากหินแดงที่ว่า นี้ ผิวของดาวอังคารเหมือนกับทะเลหินแดง มี ก้องหินใหญ่และหลุมลึก ภูเขาสูง หุบ เหว และ เนินมากมาย

7 ดาวพฤหัสบดี  ดาวพฤหัสบดี (jupiter) ดาวพฤหัสบดีเป็นดาว เคราะห์ยักษ์ เพราะมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบ สุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าโลก 11.2 เท่า นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ เพราะมีองค์ประกอบเป็นก๊าซไฮโดรเจนและ ฮีเลียมคล้ายในดวงอาทิตย์

8 ดาวเสาร์  ดาวเสาร์ (saturn) ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่ มีความสวยงาม จากวงแหวนที่ล้อมรอบ เมื่อดู ในกล้องโทรทรรศน์จะเห็นวงแหวน ซึ่งทำให้ ดาวเสาร์มีลักษณะแปลกกว่าดาวดวงอื่นๆ ดาว เสาร์มีองค์ประกอบคล้ายดาวพฤหัสบดี เป็นดาว เคราะห์ก๊าซที่มีลมพายุพัดแรงความเร็วถึง 1,125 ไมล์ต่อชั่วโมง

9 ดาวยูเรนัส  ดาวยูเรนัส (uranus) ดาวเคราะห์ชั้นนอกดวง ต่อไปถัดจากดาวเสาร์ได้แก่ดาวยูเรนัส ดาว ยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นที่สามในระบบ สุริยะ มันมีลักษณะ เลือนรางจะต้องมองดูด้วย กล้องโทรทัศน์เท่านั้นจึงสามารถมองเห็น เรา เคยคิดว่ามันเป็นดาวฤกษ์ ในปี 1781 William Herschel ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ค้นพบว่า ดาว ยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ เขาเห็นแผ่นกลมสีเขียว ที่ไม่มีรอย

10 ดาวเนปจูน  ดาวเนปจูน (neptune) เมื่อดาวยูเรนัสถูก ค้นพบ คนได้วันเส้นทางของมันผ่านอวกาศ การ หมุนรอบของดาวยูเรนัสมีลักษณะผิดปกติบาง คนคิดว่าจะต้องมีดาวเคราะห์ดวงใหญ่อีกดวง หนึ่ง ดาวเคราะห์ที่ไม่เป็นที่รู้จักอาจอยู่ถัดจาก ดาวยูเรนัส แรงโน้มถ่วงของมันอาจจะดึงไปที่ ดาวยูเรนัสจึงทำให้การหมุนของมัน เปลี่ยนแปลง ในปี 1845

11 ดาวพลูโต  ดาวพลูโต (pluto) เมื่อมีการค้นพบดาวเนปจูน ได้ประมาณขนาดและการหมุนรอบของมัน แต่ ผลที่ออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิด ผลที่ได้ ไม่สามารถอธิบายการหมุนที่ผิดปกติของดาว ยูเรนัส บางทีอาจมีดาวเคราะห์อีกดวงที่อยู่ถัด จากดาวเนปจูน บางทีอาจเป็นแรงโน้มถ่วงของ ดาวเคราะห์ดวงนี้ดึงดูดดาวยูเรนัส

12 ขอขอบคุ ณ

13 เรื่อง สุริยะ จักรวาล จัดทำโดย... ด. ญ. วรรณุภา การเพียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 เลขที่ 11

14 บรรณานุกรม http://www.thaigoodview.com/library/teachers how/phitsanulok/suwicha_p/pluto.html


ดาวน์โหลด ppt ดวงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์ (sun) ดวงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญ ที่สุดของระบบสุริยะ เป็นผู้ดึงดูดให้ดาวเคราะห์ ทั้งเก้าดวงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่และดวง อาทิตย์ยังให้แสงและความร้อนกับดาวเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google