งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมชุด ที่ 9 การวัดแรง โน้มถ่วง. วัตถุประสงค์ การทดลอง 1. อธิบายความหมาย ของแรงโน้มถ่วงได้ 2. วัดค่าแรงโน้มถ่วงที่ กระทำต่อวัตถุได้ 3. สรุปได้ว่าค่าแรงโน้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมชุด ที่ 9 การวัดแรง โน้มถ่วง. วัตถุประสงค์ การทดลอง 1. อธิบายความหมาย ของแรงโน้มถ่วงได้ 2. วัดค่าแรงโน้มถ่วงที่ กระทำต่อวัตถุได้ 3. สรุปได้ว่าค่าแรงโน้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมชุด ที่ 9 การวัดแรง โน้มถ่วง

2 วัตถุประสงค์ การทดลอง 1. อธิบายความหมาย ของแรงโน้มถ่วงได้ 2. วัดค่าแรงโน้มถ่วงที่ กระทำต่อวัตถุได้ 3. สรุปได้ว่าค่าแรงโน้ม ถ่วงมีความสัมพันธ์ กับมวลของวัตถุ

3 วิธีดำเนินกา รทดลอง ถ้าพร้อมแล้ว ไป กันเลย

4 1. แขวนเครื่องชั่งสปริงใน แนวดิ่ง ดังภาพ สังเกต ตำแหน่งเข็มชี้ของเครื่อง ชั่ง สังเกตตรง ลูกศรสีแดงนะ จ๊ะ

5 2. ใช้มือดึงขอเกี่ยวของ เครื่องชั่งสปริง สังเกตและ บันทึกค่าแรงดึงที่อ่านได้ จากเครื่องชั่งสปริง อ้าว ดึงเลยจ้า แต่อย่าดึงแรง ๆ นะจ๊ะ

6 3. แขวนวัตถุ 1 ก้อนเข้า กับเครื่องชั่งสปริง สังเกตและบันทึกค่าแรง ดึงที่อ่านได้ อ่านค่าแรงดึง กันเลย

7 4. ทดลองซ้ำในข้อ 3 แต่เพิ่ม วัตถุที่มีมวลเท่ากันอีกครั้ง ละ 1 ก้อน จนครบ 4 ก้อน

8 5. เขียนกราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนก้อนของวัตถุและ ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง สปริง


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมชุด ที่ 9 การวัดแรง โน้มถ่วง. วัตถุประสงค์ การทดลอง 1. อธิบายความหมาย ของแรงโน้มถ่วงได้ 2. วัดค่าแรงโน้มถ่วงที่ กระทำต่อวัตถุได้ 3. สรุปได้ว่าค่าแรงโน้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google