งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมชุดที่ 9 การวัดแรงโน้มถ่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมชุดที่ 9 การวัดแรงโน้มถ่วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมชุดที่ 9 การวัดแรงโน้มถ่วง

2 วัตถุประสงค์การทดลอง
อธิบายความหมายของแรงโน้มถ่วงได้ วัดค่าแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุได้ สรุปได้ว่าค่าแรงโน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับมวลของวัตถุ

3 ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลย
วิธีดำเนินการทดลอง ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลย

4 สังเกตตรงลูกศรสีแดงนะจ๊ะ
1. แขวนเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่ง ดังภาพ สังเกตตำแหน่งเข็มชี้ของเครื่องชั่ง สังเกตตรงลูกศรสีแดงนะจ๊ะ

5 2. ใช้มือดึงขอเกี่ยวของเครื่องชั่งสปริง สังเกตและบันทึกค่าแรงดึงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง
อ้าว ดึงเลยจ้า แต่อย่าดึงแรง ๆ นะจ๊ะ

6 3. แขวนวัตถุ 1 ก้อนเข้ากับเครื่องชั่งสปริง สังเกตและบันทึกค่าแรงดึงที่อ่านได้
อ่านค่าแรงดึงกันเลย

7 4. ทดลองซ้ำในข้อ 3 แต่เพิ่มวัตถุที่มีมวลเท่ากันอีกครั้งละ 1 ก้อน จนครบ 4 ก้อน

8 5. เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนก้อนของวัตถุและค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมชุดที่ 9 การวัดแรงโน้มถ่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google