งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครู ศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน

3 อธิบายเกี่ยวกับ กำเนิดเอกภพ และกาแล็กซีได้ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

4 ทฤษฎีการเกิดของ เอกภพ 1. ทฤษฎีการระเบิด ครั้งใหญ่ 2. ทฤษฎีการออสซิลเวล ของเอกภพ 3. ทฤษฎี สภาวะคงที่

5

6

7 (Edwin Powell Hubble) พ. ศ. 2432 - 2496

8 กาแล็กซีจะเคลื่อนที่ ไกลออกไปด้วย ความเร็วเพิ่มขึ้นตาม ระยะห่าง

9 กาแล็กซีไกลเคลื่อนที่ เร็วกว่ากาแล็กซีที่ใกล้ “ เอกภพกำลัง ขยายตัว ”

10 คืออุณหภูมิของเอก ภพในปัจจุบัน ลดเหลือ 2.73 เคล วิน

11 ค้นพบโดย อาร์โน เพนเซียส และ โรเบิร์ต วิลสัน

12

13 คืออาณาจักรหรือ ระบบของดาวฤกษ์ นับแสนล้านดวง ครู ศรีไพร แตงอ่อน

14 ดาวฤกษ์ใน กาแล็กซีอยู่รวมกัน ด้วยแรงโน้มถ่วง ระหว่างดวงดาวกับ หลุมดำที่มีมวลสาร มหาศาล ซึ่งอยู่ ณ ศูนย์กลางของ กาแล็กซี ครู ศรีไพร แตงอ่อน

15 เนบิวลาซึ่งเป็นกลุ่ม แก๊สและ ฝุ่นละอองเกาะกลุ่ม อยู่ระหว่างที่ว่างของ ดาวฤกษ์ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

16 หลุมดำ คือ บริเวณ ในอวกาศที่มีแรงโน้ม ถ่วงสูง ไม่มีอะไร ออกมาจากบริเวณนี้ ได้ แม้แต่แสง หลุม ดำจึงมืด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

17 กาแล็กซีไม่ได้ กระจายอยู่อย่าง สม่ำเสมอในเอกภพ แต่ส่วนใหญ่จะแผ่น เป็นแผ่นกว้างหรือ เรียงเป็นสายหรือเป็น กลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่ม ก่อกำเนิดดาวฤกษ์ จำนวนมาก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

18 ทฤษฎีของนักดารา ศาสตร์ กล่าวว่า กลุ่มแก๊สไฮโดรเจน และฮีเลียมที่ถูก เหวี่ยงออกจาก Big Bang รวมกันด้วย แรงดึงดูดระหว่าง ละอองแก๊ส

19 การรวมตัวกันของ กลุ่มแก๊สทำให้เกิด ดวงดาวดวงแรก แก๊สและฝุ่นละอองที่ เหลือจะแผ่ปกคลุม รอบ ๆ เป็นแขนออก จากใจกลางกาแล็กซี

20 กลุ่มกาแล็กซี (Cluster of Galaxy) กาแล็กซีจะรวมกลุ่ม กัน แต่ละกลุ่มมีกาแล็กซี ไม่เทากัน กาแล็กซีที่สว่างที่สุด ในกลุ่ม เป็น “ เทียนมาตรฐาน ” ครู ศรีไพร แตงอ่อน

21 เป็นแถบฝ้าขาวจาง ซึ่งเกิดจากดาวฤกษ์ หลายหมื่นล้านดวง มารวมกัน พาดผ่าน ท้องฟ้าโดยรอบ ขนาดกว้างประมาณ 15 ๐ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

22 - ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 2 แสนล้านดวง - ระหว่างดาวฤกษ์เป็น อวกาศและ เนบิวลา (The Milky Way Galaxy) ครู ศรีไพร แตงอ่อน

23 - มองด้านข้างเห็นเป็น รูปจานข้าว 2 จาน ประกบกัน - มองด้านบนเห็นเป็น กังหันหรือ สไปรัล Sb (The Milky Way Galaxy) ครู ศรีไพร แตงอ่อน

24 กาแล็กซีทางช้างเผือก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

25 - มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 100,000 ปีแสง - มีความหนา 1,000 ปี แสง (The Milky Way Galaxy) ครู ศรีไพร แตงอ่อน

26 - มวลรวมประมาณ 750,000-1,000,000 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ - ดวงอาทิตย์อยู่ที่แขน ห่างจุดศูนย์กลาง 30,000 ปีแสง เคลื่อนที่ 200 ล้านปี / รอบ (The Milky Way Galaxy) ครู ศรีไพร แตงอ่อน

27 กาแล็กซี ทางช้างเผือก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

28

29

30

31 1. กาแล็กซีแบบ กังหัน 2. กาแล็กซีแบบหัน บาร์ 3. กาแล็กซีแบบทรง รี และ 4. กาแล็กซีแบบไร้ รูปทรง ฯลฯ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

32

33

34

35

36

37 แอนโดรมี ดา ครู ศรีไพร แตงอ่อน

38 www.darasart.com /spacial_story/ universe- shape/main.html www.nfe.go.th/wa ghor/exhibition/ exhi3_3.html


ดาวน์โหลด ppt ครู ศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google