งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ให้การบริการสะดวกขึ้น จัดทำโดย ด. ญ. ชุติกาญจน์ ยี่บุญ เลขที่ 1 ม.1/12 ด. ญ. อาทิตยา มั่นหาญ เลขที่ 13 ม. 1/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ให้การบริการสะดวกขึ้น จัดทำโดย ด. ญ. ชุติกาญจน์ ยี่บุญ เลขที่ 1 ม.1/12 ด. ญ. อาทิตยา มั่นหาญ เลขที่ 13 ม. 1/12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ให้การบริการสะดวกขึ้น จัดทำโดย ด. ญ. ชุติกาญจน์ ยี่บุญ เลขที่ 1 ม.1/12 ด. ญ. อาทิตยา มั่นหาญ เลขที่ 13 ม. 1/12

2  1. ความเร็ว การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จะช่วยให้ การทำงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ ประมวลผล การค้นหาข้อมูลจะทำได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล  2. ความถูกต้อง คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้น มีความผิดพลาด น้อยกว่าการประมวลผลด้วยมนุษย์  3. การเก็บบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่เก็บบันทึกในระบบ คอมพิวเตอร์ จะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสื่อที่ใช้ใน การจัดเก็บข้อมูล ทำให้มีความสามารถในการจัดเก็บ ข้อมูลได้จำนวนมาก และมีความ คงทนถาวรมากกว่าการ จัดเก็บข้อมูลในรูปของกระดาษ  4. การเผยแพร่ข้อมูล การรับส่งข้อมูลในปัจจุบันโดย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำให้การเผยแพร่ ข้อมูลทำ ได้อย่างกว้างขวาง สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลก อย่างไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การบริการสะดวกขึ้น

3  1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูป ของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถ เรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณ ตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้ สำเร็จได้ด้วยมือ ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารที่ช่วยทำให้บริการสะดวก ขึ้น

4  1. ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือนที่แพร่กระจาย อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้รับสารที่ขาดวิจารณญาณ หลงเชื่อ  2. การเสนอขายสินค้าผิดกฎหมาย ขายบริการ ทางเพศที่แอบแฝงอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  3. โฆษณาชวนเชื่อของมิจฉาชีพทำให้ผู้รับสาร ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  4. เป็นโรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) ซึ่ง เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง  6. ทำให้ขาดสังคม ขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคน รอบข้างและสังคม ผลเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารที่ทำให้บริการสะดวกขึ้น

5 ขอบคุณค่ะ !! การนำเสนอมีเพื่อแค่นี้ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ให้การบริการสะดวกขึ้น จัดทำโดย ด. ญ. ชุติกาญจน์ ยี่บุญ เลขที่ 1 ม.1/12 ด. ญ. อาทิตยา มั่นหาญ เลขที่ 13 ม. 1/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google