งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตารางคำนวณด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตารางคำนวณด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตารางคำนวณด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) 7 บทที่ การสร้างตารางคำนวณด้วย MS-Excel

2 การเปิดโปรแกรม MS-Excel
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเปิดโปรแกรม MS-Excel 1. คลิกที่ปุ่ม คลิกที่เมนู All Programs-->Microsoft Office--> Microsoft Office Excel 2003 2. ปรากฎหน้าต่างโปรแกรม MS-Excel

3 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม MS-Excel
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม MS-Excel 1. แถบแสดงชื่อคอลัมน์ /สดมภ์ 2. แถบเครื่องมือจัดการตาราง 5. แถบแสดงข้อมูล และแถบสูตร 4. กล่องชื่อ 3. เซลล์ คือช่องป้อนข้อมูล 6. แถบแสดงชื่อแถว 7.ป้ายชื่อชีทข้อมูล 8. แถบเลื่อนดูข้อมูลแนวนอน และแถบเลื่อนแนวตั้ง

4 การใช้โปรแกรม MS-Excel ขั้นพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การใช้โปรแกรม MS-Excel ขั้นพื้นฐาน 1. Book1 หรือเรียกเต็มว่า เวิร์กบุ๊ก( Workbook) ชื่อไฟล์เอกสาร ในโปรแกรม MS-Excel และ หากมีการสร้างไฟล์ใหม่จะให้ชื่อต่อไปว่า Book2, Book3,Book4... ไปตามลำดับ

5 การป้อนข้อมูลในช่องที่ต้องการ
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การป้อนข้อมูลในช่องที่ต้องการ 1. คลิกเลือกช่องเซลล์ A1 2. พิมพ์ข้อมูลหรือข้อความที่ต้องการ เช่น รายงานสถิติการใช้ห้องบริการสารสนเทศ 3. คลิกเมาส์ที่ช่องถัดไป หรือกดปุ่ม <Enter> หรือกดปุ่มลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงที่คีย์บอร์ด

6 การเลื่อนเซลล์ไปยังช่องต่าง ๆ ด้วยปุ่มลูกศร
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเลื่อนเซลล์ไปยังช่องต่าง ๆ ด้วยปุ่มลูกศร 1. ช่องเซลล์ที่เลือกหรือกำลังทำงาน จะมีเส้นกรอบสีดำเข้ม 2. สามารถใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ด เป็นเครื่องมือช่วยเลื่อนเส้นกรอบสีดำ ไปยังช่องอ่น ๆ ที่อยู่ช่องถัดไป

7 การป้อนข้อมูลแบบวันที่
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การป้อนข้อมูลแบบวันที่ 1. คลิกเลือกช่องเซลล์ ที่จะป้อนข้อมูลวันที่ เช่น เซลล์ B2 ให้มีเส้นกรอบสีดำ 2. คลิกที่เมนู รูปแบบ-->เซลล์ 3. คลิกที่แท็บ ตัวเลข 7. พิมพ์วันที่ เช่น 4/5/2006 4. คลิกเลือกวันที่ ในช่อง ประเภท: 5. เลื่อนแถบเลื่อนในช่อง ชนิด: เลือกรูปแบบวันที่ที่ต้องการ 6. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 8. กด<Enter> จะได้ 4 พฤษภาคม 2006

8 การแก้ไขข้อมูลในเซลล์
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ 1. ดับเบิ้ลคลิกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข หรือกดปุ่ม F2 ที่คีย์บอร์ด 2. จะปรากฎเครื่องหมาย Cursor เมื่อแก้ไขเสร็จ กดปุ่ม <Enter> หรือ คลิกเมาส์ที่ช่องเซลล์ใดก็ได้

9 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
การลบข้อมูลในเซลล์ 1. คลิกที่เซลล์ที่ต้องการลบให้มีเส้นกรอบสีดำ เช่น A1 2. กดปุ่ม <Delete> บนคีย์บอร์ด

10 การบันทึกข้อมูล 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
1. คลิกที่เมนู แฟ้ม-->บันทึกเป็น... หรือคลิกที่ปุ่ม 2. พิมพ์ชื่อแฟ้ม: (Book1 โปรแกรมจะตั้งมา ให้สามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ตามต้องการ) 5. สังเกตชื่อไฟล์ที่บันทึกจะปรากฎบน ไตเติ้ลบาร์ชื่อ ข้อมูลสถิติ 3. พิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการเช่น ข้อมูลสถิติ 4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

11 การสร้างตารางคำนวณด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) 7 บทที่ จบการนำเสนอ การสร้างตารางคำนวณด้วย MS-Excel


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตารางคำนวณด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google