งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การสร้างตารางคำนวณด้วย MS-Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การสร้างตารางคำนวณด้วย MS-Excel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การสร้างตารางคำนวณด้วย MS-Excel

2 2 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเปิดโปรแกรม MS-Excel 1. คลิกที่ปุ่ม คลิกที่เมนู All Programs-- >Microsoft Office--> Microsoft Office Excel 2003 2. ปรากฎหน้าต่างโปรแกรม MS-Excel

3 3 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม MS-Excel 1. แถบแสดงชื่อคอลัมน์ / สดมภ์ 2. แถบเครื่องมือจัดการตาราง 3. เซลล์ คือช่องป้อนข้อมูล 6. แถบ แสดงชื่อ แถว 8. แถบเลื่อนดู ข้อมูลแนวนอน และแถบเลื่อน แนวตั้ง 5. แถบ แสดงข้อมูล และแถบ สูตร 7. ป้ายชื่อชีทข้อมูล 4. กล่องชื่อ

4 4 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การใช้โปรแกรม MS-Excel ขั้นพื้นฐาน 1. Book1 หรือเรียกเต็มว่า เวิร์กบุ๊ก ( Workbook) ชื่อไฟล์เอกสาร ในโปรแกรม MS-Excel และ หากมีการสร้างไฟล์ใหม่จะให้ ชื่อต่อไปว่า Book2, Book3,Book4... ไปตามลำดับ

5 5 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การป้อนข้อมูลในช่องที่ต้องการ 1. คลิกเลือกช่องเซลล์ A1 3. คลิกเมาส์ที่ช่องถัดไป หรือกดปุ่ม หรือกดปุ่มลูกศรซ้ายขวา ขึ้นลงที่คีย์บอร์ด 2. พิมพ์ข้อมูลหรือข้อความ ที่ต้องการ เช่น รายงานสถิติการใช้ห้อง บริการสารสนเทศ

6 6 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเลื่อนเซลล์ไปยังช่องต่าง ๆ ด้วยปุ่มลูกศร 1. ช่องเซลล์ที่เลือกหรือกำลังทำงาน จะมีเส้นกรอบสีดำเข้ม 2. สามารถใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ด เป็นเครื่องมือช่วยเลื่อนเส้นกรอบสีดำ ไปยังช่องอ่น ๆ ที่อยู่ช่องถัดไป

7 7 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การป้อนข้อมูลแบบวันที่ 1. คลิกเลือกช่องเซลล์ ที่ จะป้อนข้อมูลวันที่ เช่น เซลล์ B2 ให้มีเส้น กรอบสีดำ 2. คลิกที่เมนู รูปแบบ --> เซลล์ 3. คลิกที่แท็บ ตัวเลข 4. คลิกเลือกวันที่ ในช่อง ประเภท : 5. เลื่อนแถบเลื่อน ในช่อง ชนิด : เลือกรูปแบบ วันที่ที่ต้องการ 6. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 7. พิมพ์วันที่ เช่น 4/5/2006 8. กด จะได้ 4 พฤษภาคม 2006

8 8 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การแก้ไขข้อมูลในเซลล์ 1. ดับเบิ้ลคลิกเซลล์ที่ ต้องการแก้ไข หรือกดปุ่ม F2 ที่ คีย์บอร์ด 2. จะปรากฎเครื่องหมาย Cursor เมื่อแก้ไขเสร็จ กดปุ่ม หรือ คลิกเมาส์ที่ช่องเซลล์ใด ก็ได้

9 9 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การลบข้อมูลในเซลล์ 1. คลิกที่เซลล์ที่ต้องการลบให้มี เส้นกรอบสีดำ เช่น A1 2. กดปุ่ม บนคีย์บอร์ด

10 10 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การบันทึกข้อมูล 2. พิมพ์ชื่อแฟ้ม : (Book1 โปรแกรมจะตั้งมา ให้สามารถเปลี่ยนชื่อ ใหม่ตามต้องการ ) 3. พิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการเช่น ข้อมูลสถิติ 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม -- > บันทึกเป็น... หรือคลิกที่ปุ่ม 5. สังเกตชื่อไฟล์ที่ บันทึกจะปรากฎบน ไตเติ้ลบาร์ชื่อ ข้อมูลสถิติ 4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

11 11 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ จบการ นำเสนอ การสร้างตารางคำนวณด้วย MS-Excel


ดาวน์โหลด ppt 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การสร้างตารางคำนวณด้วย MS-Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google