งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม 1.) แผนภูมิคอลัมน์แบ่งเป็น แผนภูมิย่อยกี่ชนิด.. a. 2 ชนิด b. 3 ชนิด c. 4 ชนิด d. 5 ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม 1.) แผนภูมิคอลัมน์แบ่งเป็น แผนภูมิย่อยกี่ชนิด.. a. 2 ชนิด b. 3 ชนิด c. 4 ชนิด d. 5 ชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 คำถาม 1.) แผนภูมิคอลัมน์แบ่งเป็น แผนภูมิย่อยกี่ชนิด.. a. 2 ชนิด b. 3 ชนิด c. 4 ชนิด d. 5 ชนิด

13 ถูก ต้องคร๊าฟ ! !. ข้อ ถัดไป ข้อ ถัดไป

14 ผิดคร๊าฟ !! กลับไปข้อเดิม

15 2.) แผนภูมิแท่งแบ่งเป็นแผนภูมิ ย่อยกี่ชนิด a.3 ชนิด b. 4 ชนิด c. 5 ชนิด d. 6 ชนิด

16 ข้อ ถัดไป ข้อ ถัดไป ถูก ต้องคร๊าฟ !!.

17 ผิดคร๊าฟ !! กลับไปข้อเดิม

18 3.) แผนภูมิหุ้นแบ่งเป็นแผนภูมิ ย่อยกี่ชนิด a.3 ชนิด b. 4 ชนิด c. 5 ชนิด d. 6 ชนิด

19 ข้อ ถัดไป ข้อ ถัดไป ถูก ต้องคร๊าฟ !!.

20 ผิดคร๊าฟ !! กลับไปข้อเดิม

21 4.) แผนภูมิที่มีอยู่และนำมาใช้ ได้มีกี่แผนภูมิ a. 9 แผนภูมิ b. 10 แผนภูมิ c. 11 แผนภูมิ d. 12 แผนภูมิ

22 ข้อ ถัดไป ข้อ ถัดไป ถูก ต้องคร๊าฟ !!.

23 ผิดคร๊าฟ !! กลับไปข้อเดิม

24 5.) หน้าที่ของแผนภูมิแท่ง a. เปรียบเทียบค่าต่างๆในหลายๆค่า b. แสดงความสำคัญของค่าที่เป็นตัวเลขที่อยู่ใน ชุดข้อมูลหลายๆชุด c. แสดงความสำพันธ์ของส่วนต่างๆกับส่วนรวม d. แสดงแนวโน้มสำหรับช่วงเวลาหนึ่งหรือของ ข้อมูลชุดหนึ่ง

25 หน้า ถัดไป หน้า ถัดไป ถูก ต้องคร๊าฟ !!.

26 ผิดคร๊าฟ !! กลับไปข้อเดิม

27 คุณตอบถูก ทุกข้อ คุณคือผู้ รู้ตัวจริง.. ถัดไป

28 .. จบการ ตอบ.. คำถาม


ดาวน์โหลด ppt คำถาม 1.) แผนภูมิคอลัมน์แบ่งเป็น แผนภูมิย่อยกี่ชนิด.. a. 2 ชนิด b. 3 ชนิด c. 4 ชนิด d. 5 ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google