งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุปสถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรมประจำปีงบประมาณ2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุปสถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรมประจำปีงบประมาณ2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุปสถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรมประจำปีงบประมาณ2555
จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 19 ธันวาคม 2556

2 รายงานสรุปสถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม
การรายงานสถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม แบ่งออกเป็น สถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม ทำโดยรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากคลินิก ต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม ว่าแต่ละคลินิกได้ทำการรักษาอะไรบ้าง โดยจะ แยกประเภทเป็นผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยทันตกรรมชั้นสูง แล้วนำมา วิเคราะห์เป็นกราฟเส้นและแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนของผู้ป่วยที่มารับบริการ สถิติผู้ป่วยงานเวชระเบียน ทำโดยรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากโปรแกรมระบบบัตร ทันตกรรม โดยเข้าไปที่เมนูสถิติการให้บริการรายเดือน แล้วเลือกเดือนที่ต้องการ รายงาน โปรแกรมจะแยกประเภทเป็นผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยนัด และผู้ป่วยฉุกเฉิน แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นกราฟเส้น และแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนของผู้ป่วยที่มารับ บริการ

3 สถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2555 (ต. ค. 55 - ก. ย
สถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.55 - ก.ย.56) ลำดับที่ คลินิก ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า รวม ทันตกรรมชั้นสูง 1 (03) คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 426 5835 6261 2027 2 (04) คลินิกทันตรังสี 2051 5102 7153 289 3 (05) คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมบูรณะ 387 911 1298 953 4 (07) คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 814 3996 4810 307 5 (08) คลินิกศัลย์ปริทันต์ 452 830 1282 565 6 (10) คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร 2543 6488 9031 364 7 (13) คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมประดิษฐ์ 215 2659 2874 1731 8 (20) คลินิกบำบัดความเจ็บปวดบนใบหน้าและขากรรไกร 515 1605 2120 2114 9 (31) คลินิก OPD 4099 4716 8815 - 10 (32) คลินิก Comprehensive 1 ( MC3 ) 1014 2813 3827 11 (33) คลินิก Comprehensive 2 (MC 4 ) 3081 10522 13603 12 ทันตกรรมรากเทียม 489 15,597 45,477 61,074 8,839

4

5

6

7

8 สถิติผู้ป่วยนอกงานเวชระเบียน ประจำปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.55 - ก.ย.56)
ลำดับที่ คลินิก ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยนัด ผู้ป่วยฉุกเฉิน รวม 1 (01) เวชระเบียน 43 4 291 338 2 (03) คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 75 2215 1211 3501 3 (04) คลินิกทันตรังสี 48 1503 1554 (05) คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมบูรณะ 16 1378 507 1901 5 (07) คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 676 4256 2123 7055 6 (08) คลินิกศัลย์ปริทันต์ 9 842 398 1249 7 (10) คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร 341 5301 3848 9490 8 (13) คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมประดิษฐ์ 81 1787 1040 2908 (20) คลินิกบำบัดความเจ็บปวดบนใบหน้าและขากรรไกร 50 2304 638 2992 10 (31) คลินิก OPD 3725 21 5854 9600 11 (32) คลินิก Comprehensive 1 (MC3) 2736 1411 4148 12 (33) คลินิก Comprehensive 2 (MC4) 31 4327 4495 8853 13 (34) คลินิกทันตกรรมพิเศษในเวลาราชการ 58 3054 1328 4440 14 จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 1405 - 128 1533 6559 28228 24775 59562

9

10


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุปสถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรมประจำปีงบประมาณ2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google