งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 19 ธันวาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 19 ธันวาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 19 ธันวาคม 2556

2 การรายงานสถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม แบ่ง ออกเป็น 1) สถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม 1) สถิติผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทันตกรรม ทำโดย รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทัน ตกรรม ว่าแต่ละคลินิกได้ทำการรักษาอะไรบ้าง โดยจะ แยกประเภทเป็นผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยทัน ตกรรมชั้นสูง แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นกราฟเส้นและ แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนของผู้ป่วยที่มารับบริการ 2) สถิติผู้ป่วยงานเวชระเบียน 2) สถิติผู้ป่วยงานเวชระเบียน ทำโดยรวบรวมข้อมูล ผู้ป่วยจากโปรแกรมระบบบัตร ทันตกรรม โดยเข้าไปที่เมนูสถิติการให้บริการรายเดือน แล้วเลือกเดือนที่ต้องการรายงาน โปรแกรมจะแยก ประเภทเป็นผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยนัด และผู้ป่วยฉุกเฉิน แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นกราฟเส้น และแผนภูมิแท่งแสดง จำนวนของผู้ป่วยที่มารับบริการ

3 ลำดับที่คลินิกผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยเก่ารวม ทันตกรรม ชั้นสูง 1 (03) คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 426583562612027 2 (04) คลินิกทันตรังสี 205151027153289 3 (05) คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมบูรณะ 3879111298953 4 (07) คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 81439964810307 5 (08) คลินิกศัลย์ปริทันต์ 4528301282565 6 (10) คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูก ขากรรไกร 254364889031364 7 (13) คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมประดิษฐ์ 215265928741731 8 (20) คลินิกบำบัดความเจ็บปวดบนใบหน้าและ ขากรรไกร 515160521202114 9 (31) คลินิก OPD 409947168815 - 10 (32) คลินิก Comprehensive 1 ( MC3 ) 101428133827 - 11 (33) คลินิก Comprehensive 2 (MC 4 ) 30811052213603 - 12 ทันตกรรมรากเทียม - - -489 รวม 15,59745,47761,0748,839

4

5

6

7

8 ลำดับที่คลินิกผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยนัดผู้ป่วยฉุกเฉินรวม 1 (01) เวชระเบียน 434291338 2 (03) คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 75221512113501 3 (04) คลินิกทันตรังสี 48315031554 4 (05) คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมบูรณะ 1613785071901 5 (07) คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 676425621237055 6 (08) คลินิกศัลย์ปริทันต์ 98423981249 7 (10) คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูก ขากรรไกร 341530138489490 8 (13) คลินิกบัณฑิตศึกษาทันตกรรมประดิษฐ์ 81178710402908 9 (20) คลินิกบำบัดความเจ็บปวดบนใบหน้าและ ขากรรไกร 5023046382992 10 (31) คลินิก OPD 37252158549600 11 (32) คลินิก Comprehensive 1 (MC3) 1273614114148 12 (33) คลินิก Comprehensive 2 (MC4) 31432744958853 13 (34) คลินิกทันตกรรมพิเศษในเวลาราชการ 58305413284440 14 จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 1405 -1281533 รวม 6559282282477559562

9

10


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายจักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ 19 ธันวาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google