งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ, ประธาน สยท., เลขาธาการ TEAM ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ, ประธาน สยท., เลขาธาการ TEAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ, ประธาน สยท., เลขาธาการ TEAM ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ, ประธาน สยท., เลขาธาการ TEAM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ, ประธาน สยท., เลขาธาการ TEAM ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ, ประธาน สยท., เลขาธาการ TEAM

2 กลุ่ม พัฒนา แรงงาน สัมพันธ์ ย่านเวล โกรว์ IMF สหพันธ์แรงงานโลหะ ระหว่างประเทศ TEAM สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะ แห่งประเทศไทย TAW. สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศ ไทย TAM UNION สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และ โลหะแห่งประเทศ ไทย กรรมการบริห าร ผู้แทน หน่วยงาน สมาชิกฯ กลุ่ม สหภาพ แรงงาน ภาค ตะวันออ ก TLSC สมานฉันท์แรงงาน ไทย สมาชิก 37 สหภาพ 21,000 คน สมาชิก 57 สหภาพ 47,000 คน สมาชิก 130 ประเทศ 30 ล้านคน 9 สหภาพ ฯ, 5,500 คน 80 สหภาพฯ 26,000 คน สมาชิก จาก 34 องค์กร NHK SPRING NIPPON GASKET NHK PRECISION SK AUTO. TFO TECH. MITSUBISHI TURBO TOYOTA BOSHOKU GATEWAY. JTEKTO.

3 TAM UNION สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ และโลหะแห่ง ประเทศไทย บางปู นวนคร เวล โกรว์ เกตเวย์ เบาะ บ้านโพธิ์ ดิสก์เบรค นิปปอน แกส เก็ต สำนักงานใหญ่บาง นา แหนบ สปริงเล็ก DDS. ที เอฟ โอ เทค มิตซูบิชิ เทอร์โบ ชาร์จเจอร์ โตโยต้า โบโชคุ เอส เค ออโต้ อมตะ JTEKT เหมราช

4 4 คณะกรรมการ บริหารต้อง ทำงานเป็นทีม จัดทำ งบประมาณ ประเมินผล ตามแผนงาน การดำเนินงาน กำหนดนโยบาย เป้าหมายสหภาพ แรงงาน ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ของสหภาพ คณะกรรมการ บริหารแบ่งความ รับผิดชอบ

5

6 หลักเกณฑ์สวัสดิการสมาชิกฯ Revised : 8_1.2.2554

7 ลำดับประเภทสวัสดิการจนท./ สมาชิกฯ ผู้แทนฯ / กก. ลจ./ อน. กก. กรรมการ สหภาพฯ หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์สวัสดิการสมาชิกฯ

8 ลำดับประเภทสวัสดิการจนท./ สมาชิกฯ ผู้แทนฯ / กก. ลจ./ อน. กก. กรรมการ สหภาพฯ หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์สวัสดิการสมาชิกฯ

9

10 1. ชำระค่าสมัครสมาชิกฯ เมื่อแรก เข้า จำนวน 20 บาท 2. ปฏิบัติตามข้อบังคับของ สหภาพแรงงาน ตามมติที่ ประชุมใหญ่ มติกรรมการ และ ข้อตกลงที่ สหภาพแรงงาน ทำกับนายจ้างไว้ 3. ร่วมมือช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของสหภาพแรงงาน เช่น เข้า ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

11 4. ชำระค่าบำรุงเพื่อการ บริหารงานสหภาพแรงงาน ในอัตรา 1% ของฐาน เงินเดือน โดย  ขั้นต่ำ 100.- บาท แต่  ไม่เกิน 300.- บาท ต่อ เดือน

12 12 TAM 1% 100 – 300 บ. 100 บ. NHK SPRING NHK PRECISION NIPPON GAKET TOYOTA BOSHOKU TFO MITSUBISHI TURBO บริษัท หักให้ เก็บ เอง SK AUTO

13

14 เราจะได้ในสิ่งที่คาดหวัง ?


ดาวน์โหลด ppt ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ, ประธาน สยท., เลขาธาการ TEAM ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ, ประธาน สยท., เลขาธาการ TEAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google