งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม” ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ , ประธาน สยท. ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม” ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ , ประธาน สยท. ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม” ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ , ประธาน สยท. ,
โดย คุณยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ , ประธาน สยท. , เลขาธาการ TEAM

2 กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก
แผนภูมิการเกี่ยวข้องในระบบแรงงาน LABOUR CONCERNING FLOW CHART สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย สมาชิก 130 ประเทศ 30 ล้านคน สมาชิกจาก 34 องค์กร IMF สหพันธ์แรงงานโลหะระหว่างประเทศ สมาชิก 57 สหภาพ 47,000 คน TLSC สมานฉันท์แรงงานไทย TEAM สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย สมาชิก 37 สหภาพ 21,000 คน 80 สหภาพฯ 26,000 คน TAW. สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก TAM UNION สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร 9 สหภาพฯ, 5,500 คน ผู้แทนหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกรว์ สมาชิกฯ NIPPON GASKET NHK SPRING NHK PRECISION TOYOTA BOSHOKU GATEWAY. SK AUTO. TFO TECH. MITSUBISHI TURBO JTEKTO.

3 บางปู นวนคร เวลโกรว์ อมตะ เกตเวย์
แผนภูมิการบริหารงาน สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (แบ่งตามพื้นที่) เบาะ บางปู บ้านโพธิ์ เหมราช ดิสก์เบรค นวนคร นิปปอน แกสเก็ต สำนักงานใหญ่บางนา TAM UNION สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย แหนบ เวลโกรว์ สปริงเล็ก DDS. JTEKT อมตะ ที เอฟ โอ เทค มิตซูบิชิ เทอร์โบ ชาร์จเจอร์ เกตเวย์ โตโยต้า โบโชคุ เอส เค ออโต้

4 ประเมินผลตามแผนงาน รูปแบบการดำเนินงานของสหภาพฯ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหภาพ คณะกรรมการบริหารแบ่งความรับผิดชอบ กำหนดนโยบายเป้าหมายสหภาพแรงงาน ประเมินผลตามแผนงาน คณะกรรมการบริหารต้องทำงานเป็นทีม การดำเนินงาน กำหนดแผนงานของคณะกรรมการ จัดทำงบประมาณ

5 เป็นสมาชิกสหภาพฯ แล้วได้อะไร

6 สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์สวัสดิการสมาชิกฯ สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย Revised : 8_

7 สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์สวัสดิการสมาชิกฯ สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ลำดับ ประเภทสวัสดิการ จนท./สมาชิกฯ ผู้แทนฯ/กก.ลจ./อน.กก. กรรมการสหภาพฯ หลักเกณฑ์

8 สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์สวัสดิการสมาชิกฯ สหภาพแรงงาน ชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ลำดับ ประเภทสวัสดิการ จนท./สมาชิกฯ ผู้แทนฯ/กก.ลจ./อน.กก. กรรมการสหภาพฯ หลักเกณฑ์

9 หน้าที่ของสมาชิกสหภาพฯ

10 หน้าที่ของสมาชิกสหภาพฯ
ชำระค่าสมัครสมาชิกฯ เมื่อแรกเข้า จำนวน 20 บาท ปฏิบัติตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน ตามมติที่ประชุมใหญ่ มติกรรมการ และข้อตกลงที่ สหภาพแรงงานทำกับนายจ้างไว้ ร่วมมือช่วยเหลือกิจการต่างๆของสหภาพแรงงาน เช่น เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

11 หน้าที่ของสมาชิกสหภาพฯ
4. ชำระค่าบำรุงเพื่อการบริหารงานสหภาพแรงงาน ในอัตรา 1% ของฐานเงินเดือน โดย ขั้นต่ำ บาท แต่ ไม่เกิน บาท ต่อเดือน

12 โครงสร้างการจัดเก็บค่าบำรุง
บริษัท หักให้ TAM เก็บเอง 1% 100 – 300 บ. 100 บ. NHK SPRING TFO NHK PRECISION MITSUBISHI TURBO NIPPON GAKET TOYOTA BOSHOKU SK AUTO

13

14 เราจะได้ในสิ่งที่คาดหวัง?


ดาวน์โหลด ppt “สหภาพแรงงานอุตสาหกรรม” ประธานที่ปรึกษาสหภาพฯ , ประธาน สยท. ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google