งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. น. ส. อนุวรรณ เจริญเกียรติ เลขที่ 5 2. น. ส. มรกต หอมระหัด เลขที่ 17 3. น. ส. นัทฎา แก้วสีดา เลขที่ 16 4. น. ส. จุฑามาศ จันทร์เจริญ เลขที่ 10 5. นาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. น. ส. อนุวรรณ เจริญเกียรติ เลขที่ 5 2. น. ส. มรกต หอมระหัด เลขที่ 17 3. น. ส. นัทฎา แก้วสีดา เลขที่ 16 4. น. ส. จุฑามาศ จันทร์เจริญ เลขที่ 10 5. นาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. น. ส. อนุวรรณ เจริญเกียรติ เลขที่ 5 2. น. ส. มรกต หอมระหัด เลขที่ 17 3. น. ส. นัทฎา แก้วสีดา เลขที่ 16 4. น. ส. จุฑามาศ จันทร์เจริญ เลขที่ 10 5. นาย ธนากร ขวัญกุล เลขที่ 12

2 วินโดวส์ มี ( อังกฤษ : Windows Me) หรือวินโดวส์ 4.9 ( ไม่เอ็นที ) เป็นวินโดวส์รุ่นต่อจาก 98 และเป็นรุ่น สุดท้ายที่ไม่ใช่วินโดวส์เอ็นที รุ่นสุดท้ายที่ทำงานได้ทั้ง ระบบ 16 และ 32 บิต ( เวลาผ่านไป โปรแกรมรุ่นใหม่ ที่ เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน เริ่มเปลี่ยนจาก 16 เป็น 32 บิต และโปรแกรมชั้นสูง เริ่มเปลี่ยนจาก 32 เป็น 64 บิต ) เปิดตัว 14 กันยายน พ. ศ. 2543 วินโดวส์มี ไม่ใช่วินโดวส์เอ็นที จึงยังมีดอสอยู่ในวินโดวส์ ซึ่ง วินโดวส์ 95 และ 98 แม้จะรวมดอสเป็นส่วนหนึ่งของ วินโดวส์ แต่ยังเปิดให้เข้าถึงดอสได้ แต่วินโดวส์ มี ได้ปิด การเข้าถึงดอสในวินโดวส์ เพื่อให้การบูตเครื่องทำได้เร็ว แต่ทำให้โปรแกรมเฉพาะบางโปรแกรมที่ต้องอาศัยการ เข้าถึงดอส ไม่สามารถทำงานได้ในวินโดวส์มี โดยเฉพาะ โปรแกรมบริหารจัดการดิสก์

3

4

5 ข้อดี Window Me 1. ใช้ทรัพยากรน้อย 2. สามารถใช้ลงกับคอมพิวเตอร์เก่าๆได้ ข้อเสีย 1.Microsoft ยกเลิกการ Support สิ้นเชิง แล้ว

6 เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Me ครอบคลุมเนื้อหาการใช้ งานมากที่สุด ทั้งแนะนำวิธีการใช้งาน ระดับเบื้องต้น ครบเครื่องเรื่องเอนเตอร์ เทนเมนท์อย่างดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ และตัดต่อวีดีโอ การสร้างระบบ LAN แชร์ อินเตอร์เน็ต รวมถึงการใช้งาน อินเตอร์เน็ตตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถใช้ รับ - ส่งอีเมลได้ เนื้อหาพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม


ดาวน์โหลด ppt 1. น. ส. อนุวรรณ เจริญเกียรติ เลขที่ 5 2. น. ส. มรกต หอมระหัด เลขที่ 17 3. น. ส. นัทฎา แก้วสีดา เลขที่ 16 4. น. ส. จุฑามาศ จันทร์เจริญ เลขที่ 10 5. นาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google