งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การทำซ้ำ C Programming C-Programming. จันทร์ดารา Surin Campus : 2555 2 มีอะไรบ้างในบทนี้ 4.1 ทำไมถึงต้องมีการทำซ้ำ 4.2 คำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การทำซ้ำ C Programming C-Programming. จันทร์ดารา Surin Campus : 2555 2 มีอะไรบ้างในบทนี้ 4.1 ทำไมถึงต้องมีการทำซ้ำ 4.2 คำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การทำซ้ำ C Programming C-Programming

2 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 2 มีอะไรบ้างในบทนี้ 4.1 ทำไมถึงต้องมีการทำซ้ำ 4.2 คำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ การทำซ้ำ หมายถึง การสั่งให้โปรแกรม ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งวนไปวนมา จนกระทั่งครบตามจำนวนที่ต้องการ หรือตรงตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเอาไว้ การทำซ้ำเกิดขึ้นบ่อยๆ ใน ชีวิตประจำวัน เช่น การวนรับรหัสผ่าน จนกว่าจะใส่รหัสผ่านถูกต้อง หรือไม่ เกิน 3 ครั้ง, การวนรับรหัสบัตรเติมเงิน ของบริการโทรศัพท์ ไม่เกิน 3 ครั้ง จนกว่าจะใส่รหัสบัตรเติมเงินถูกต้อง เป็นต้น C Programming C-Programming

3 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 3 Type การทำซ้ำมี 2 ลักษณะ คือ แบบมีจำนวนรอบที่แน่นอน เช่น ต้องการให้พิมพ์ตัวอักษร a จำนวน 1000 ครั้งขึ้นบนหน้าจอ แบบนี้จะใช้ คำสั่ง for แบบใช้เงื่อนไขเป็นตัวตัดสินใจว่าจะ ทำซ้ำต่อไปหรือไม่ ต้องการให้ โปรแกรมทำไปเรื่อยๆ ในขณะที่ เงื่อนไขยังเป็นจริง อยู่ เช่น ให้รับ รหัสผ่านไปเรื่อยๆ จนกว่าจะใส่ถูก ซึ่ง จะไม่มีจำนวนรอบที่แน่นอนตายตัว ลักษณะนี้จะมี 2 คำสั่งคือ do..while และ while C Programming C-Programming

4 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 4 4.2 for ใช้ในกรณีที่เราต้องการทำซ้ำโดย ทราบจำนวนครั้งที่แน่นอน เช่น 20 ครั้ง 30 ครั้ง การใช้งานจะกำหนดลงไปเลยว่า ต้องการให้ทำกี่ครั้ง และจะต้องสร้างตัว แปร ขึ้นมาเป็นตัวนับ (counter) โดยมากจะกำหนดให้เป็นตัวแปรแบบ จำนวนเต็ม (integer) ตัวนับจะเป็นตัวคอยบอกว่าครบตาม จำนวนที่ต้องการรึยัง ถ้ายังไม่ครบก็จะ วนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ C Programming C-Programming

5 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 5 4.2 รูปแบบ ของ for for( ค่าเริ่มต้นของตัวนับ เช่น 0; เปรียบเทียบตัวนับว่ายังอยู่ในช่วงนี้ หรือไม่ ; จำนวนนับเพิ่มทีละเท่าไร หรือลดทีละ เท่าไร ) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำ } C Programming C-Programming

6 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 6 4.2 โปรแกรม for1.c #include Void main() { int count; printf(“Begin\n”); for(count=0;count<10;count++) printf(“Hello\n”); printf(“End\n”); } C Programming C-Programming เริ่มต้นให้ count=0 ทำในขณะที่ count<10 เพิ่มค่า count ทีละ 1 count=count+1

7 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 7 4.3 ผลรันโปรแกรม Begin Hello End คำว่า Hello จะถูกแสดงทั้งหมด 10 ครั้ง โดยที่ตัวแปร count คือ ตัวแปรที่ใช้เป็นตัวนับ เราให้ ค่าเริ่มต้นเป็น 1 และจะเพิ่มค่า ขึ้นทีละ 1 ไปเรื่อยๆ ในขณะที่ ตัวแปร count ยังน้อยกว่า 10 แต่ถ้าตัวแปร count เท่ากับ 10 เมื่อไร่ เงื่อนไขจะเป็นเท็จ โปรแกรมก็จะหลุดออกจาก คำสั่ง for ทันที C Programming C-Programming

8 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 8 โปรแกรม สูตรคูณ #include Void main() { int mother=6; int count; printf(“Begin\n”); for (count =1;count<=12;count++) { pintf(“%d x %d = %d\n”,mother,count,mother *count); } printf(“End\n”); } C Programming C-Programming

9 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 9 while และ do..while คำสั่ง while และ do..while จะต่างจาก คำสั่ง for เล็กน้อยตรงที่การทำซ้ำแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องบอกถึงจำนวนรอบของ การทำซ้ำ แต่ละทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่า เงื่อนไขจะเป็นเท็จ รูปแบบคำสั่ง while คือ While ( เงื่อนไข ) { คำสั่งหรือกลุ่มคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ } C Programming C-Programming

10 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 10 while.c #include Void main() { int count=1; while(count<=10) { printf(“Hello %d \n”,count); count++; } จากตัวอย่างเรากำหนดให้ count มีค่า เป็น 1 จากนั้น ใช้คำสั่ง while ตรวจดูค่า ของ count ว่ายังน้อยกว่า หรือเท่ากับ 10 หรือไม่ ถ้า ใช่ก็ยังทำคำสั่งภายใน {} ต่อไป และเพิ่มค่า count ที ละ 1 ไปเรื่อยๆ จนกว่าค่า count จะมากกว่า 10 ทำให้ เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะหลุด จากลูป while C Programming C-Programming

11 จันทร์ดารา สุขสาม @Rmuti Surin Campus : 2555 11 dowhile.c #include void main() { char out; do { printf(“\n Do you what to exit ?[Y]es or [N]o :”); scanf(“%c”,&out); }while(out!=‘y’); } ก่อนเข้าสู่การตรวจสอบ เงื่อนไข (out!=‘y’) ครั้ง แรกนั้นจะมีการทำคำสั่ง ใน {} ก่อน ดังนั้น do..while จึงทำคำสั่ง ภายใน {} อย่างน้อย 1 ครั้งเสมอ และถ้า ตรวจสอบแล้วเงื่อนไขยัง จริงอยู่ก็จะวนมาทำคำสั่ง ภายใน {} อีกครั้ง C Programming C-Programming


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การทำซ้ำ C Programming C-Programming. จันทร์ดารา Surin Campus : 2555 2 มีอะไรบ้างในบทนี้ 4.1 ทำไมถึงต้องมีการทำซ้ำ 4.2 คำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google