งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือน มกราคม. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 277 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือน มกราคม. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 277 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดือน มกราคม

2 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 277 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บน เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่งคลิปมายังกลุ่ม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) จำนวน 40 ครั้ง การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 – 20 มกราคม 2556 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 – 20 มกราคม 2556

3 ผลการดำเนินการเผยแพร่ รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด ผลการดำเนินการเผยแพร่ รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด เดือน ผลดำเนินการ เผยแพร่ รายการวิทยุ ธ. ค. ๕๕ ม. ค. ๕ 6 268 ครั้ง 277 ครั้ง

4 แนวทางการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” ประจำปี 2556 1. รูปแบบรายการวิทยุ “ หมอทาง ” เปิด / ปิด รายการด้วยเพลง ประจำรายการ (Jingle) ให้เหมือนกันทุก สถานีเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับรายการ 2. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3. จะดำเนินการผลิตสปอต / สารคดี เพื่อ นำไปเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

5 จบการนำเสนอ กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สำนักฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt เดือน มกราคม. 1. การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 277 ครั้ง 2. การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google