งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ด. ญพรพิมล ชมภู. ประวัติ ชื่อ ด. ญ. พรพิมล นามสกุล ชมภู ชื่อเล่น ซีม่อน เกิดวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ. ศ.2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 50/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ด. ญพรพิมล ชมภู. ประวัติ ชื่อ ด. ญ. พรพิมล นามสกุล ชมภู ชื่อเล่น ซีม่อน เกิดวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ. ศ.2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 50/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว ด. ญพรพิมล ชมภู

2 ประวัติ ชื่อ ด. ญ. พรพิมล นามสกุล ชมภู ชื่อเล่น ซีม่อน เกิดวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ. ศ.2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 50/4 หมู่ 9 ต. ทุ่งต้อม อ. สันป่า ตอง จ. เชียงใหม่ ศึกษาอยู่โรงเรียนจักรคำคณาทร

3 รางวัลที่ภาคภูมิใจ แข่งแกะสลักระดับประถมศึกษาในระดับภาคได้ รางวัลที่ 3 แข่งแกะสลักระดับประถมศึกษาในระดับประเทศ ได้รางวัลชมเชย แข่งแกะสลักระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับ จังหวัดได้รางวัลที่ 1 แข่งแกะสลักระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับ ภาคได้ที่ 17

4 รายชื่อเพื่อนสนิท ด. ญ. ชนาภัทร คำนนท์ เลขที่ 16 ม.1/8 ด. ญ. ณัฐพร จีนเพชร เลขที่ 44 ม.1/8 ด. ญ. สุพัชชา ยอยง เลขที่ 21 ม.1/8 ด. ญ. อาทิตยา คำฟู เลขที่ 20 ม.1/8

5 สิ่งที่ชอบ อาหารที่ชอบ หอยทอด ผัดไทย เย็นตาโฟ ผลไม้ที่ชอบ มังคุด มะม่วง ทุเรียน สีที่ชอบ สีชมพู สีเขียว วิชาที่ชอบ อังกฤษ การงาน ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ดาราที่ชอบ เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข นักร้องที่ชอบ kim min seok [xiumin exo –m] เพลงที่ชอบ the firt snow- exo


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ด. ญพรพิมล ชมภู. ประวัติ ชื่อ ด. ญ. พรพิมล นามสกุล ชมภู ชื่อเล่น ซีม่อน เกิดวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ. ศ.2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 50/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google