งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์. ปัญหาฮาร์ดแวร์ 1. เมื่อไฟดับจะเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ สาเหตุ ไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานของระบบ วิธีแก้ไข กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ไม่ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์. ปัญหาฮาร์ดแวร์ 1. เมื่อไฟดับจะเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ สาเหตุ ไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานของระบบ วิธีแก้ไข กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ไม่ถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์

2 ปัญหาฮาร์ดแวร์ 1. เมื่อไฟดับจะเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ สาเหตุ ไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานของระบบ วิธีแก้ไข กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ไม่ถึง 4 วินาที หากไฟสถานะฮาร์ด ไดร์ฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว 2. บูตเครื่องใช้เวลานาน สาเหตุ ไม่ระบุในคู่มือ วิธีแก้ไข ไม่ระบุในคู่มือ 3. ค้างบ่อยและเครื่องจะรวน สาเหตุ ระบบควบคุมสวิตซเพาเวอร์ด้วยซอฟแวร์ไม่ทำงาน วิธีแก้ไข กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไวเป็นเวลาอย่างน้อย 4 วินาทีจนกระทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดลง 4. เครื่องจะ Restart เอง สาเหตุ ระบบป้องกันความร้อนของโปรแกรมเซสเซอร์ถูกเปิดใช้งาน วิธีแก้ไข ตรวจสอบว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูกปิดกั้นและลม ระบายความร้อนทำงาน

3 ปัญหาของซอฟแวร์ 1. คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน สาเหตุ โมเดลหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้องถูกแก้ไขใช้ในเวอร์ชั่น อัพเกรดหรือโมดูลหน่วยความจำถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง วิธีการแก้ไข สังเกตุไผสถานะที่แผงด้านหน้าของเครื่องไฟที่กระพิบ หมายถึงรหัสของปัญหา 2. เวลาเครื่องเปิดใหม่มาอีกรอบวันเวลาและวันที่จะไม่ใช่ของปัจจุบัน สาเหตุ คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ของนากาภายในระบบ วิธีการแก้ไข ให้รีเซตวันที่และเวลาที่ คอนโทพาเนลหากปัญหายังคง อยู่ให้เปลียนแบตเตอร์รี่ RTC 3. คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง สาเหตุ ระดับเสียงของเครื่องอาจถูกตั้งให้เบาหรือปิดเสียง วิธีการแก้ไข ตรวจสอบการตั้งค่า เอฟ 10 เพื่อให้แน่ใจได้ว่าลำโพง ภายในเครื่องไม่ได้ปิดเสียงไว้ 4. เมาส์ค้าง สาเหตุ ไม่ระบุในคู่มือ วิธีการแก้ไข ไม่ระบุในคู่มือ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์. ปัญหาฮาร์ดแวร์ 1. เมื่อไฟดับจะเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ สาเหตุ ไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานของระบบ วิธีแก้ไข กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ไม่ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google