งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MY VCD จัดทำโดย นางสาวพรรณทิวา พุทธาเทพ. เกี่ยวกับโปรแกรม โปรแกรมสำหรับการขาย VCD ใช้สำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ใช้บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MY VCD จัดทำโดย นางสาวพรรณทิวา พุทธาเทพ. เกี่ยวกับโปรแกรม โปรแกรมสำหรับการขาย VCD ใช้สำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ใช้บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MY VCD จัดทำโดย นางสาวพรรณทิวา พุทธาเทพ

2 เกี่ยวกับโปรแกรม โปรแกรมสำหรับการขาย VCD ใช้สำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ใช้บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

3 ข้อดี ใช้เป็นตัวอย่างในการขายสินค้า ประเภทอื่นๆได้ ตัวโปรแกรมง่ายต่อการใช้งานและไม่ มีความซับซ้อน สามารถเพิ่มสินค้าได้ ตอบสนองต่อความต้องการซื้อสินค้า ของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด

4 ข้อเสีย ต้องเขียนคำสั่งของสินค้าทีละ รายการ ไม่สามารถป้องกันการกระทำ การใดๆของลูกค้าต่อโปรแกรม

5 ความรู้เพิ่มเติม มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ และการเขียนโปรแกรมมากขึ้น รู้จักการวางแผนในการทำงาน ได้เทคนิคในการนำรูปภาพมาใช้แทนปุ่ม ( commandbutton)

6 ปัญหาและการ แก้ไข การคำนวณเงินรวม ปัญหาในการเซฟ งานบางครั้งพบว่า โปรแกรมไม่ ตอบสนองต่อการใช้ งาน การแก้ไข ปัญหา ตรวจเช็คคำสั่ง และการเขียน code ให้ถูกต้อง

7 แหล่งอ้างอิง อาจารย์ผู้สอน โปรแกรมของรุ่นพี่ หนังสือที่เกี่ยวกับการเขียน โปรแกรม ใน Microsoft Excel


ดาวน์โหลด ppt MY VCD จัดทำโดย นางสาวพรรณทิวา พุทธาเทพ. เกี่ยวกับโปรแกรม โปรแกรมสำหรับการขาย VCD ใช้สำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ใช้บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google