งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวพรรณทิวา พุทธาเทพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวพรรณทิวา พุทธาเทพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวพรรณทิวา พุทธาเทพ
MY VCD จัดทำโดย นางสาวพรรณทิวา พุทธาเทพ

2 เกี่ยวกับโปรแกรม โปรแกรมสำหรับการขาย VCD
ใช้สำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ใช้บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

3 ข้อดี ใช้เป็นตัวอย่างในการขายสินค้าประเภทอื่นๆได้
ตัวโปรแกรมง่ายต่อการใช้งานและไม่มีความซับซ้อน สามารถเพิ่มสินค้าได้ ตอบสนองต่อความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด

4 ข้อเสีย ต้องเขียนคำสั่งของสินค้าทีละรายการ
ไม่สามารถป้องกันการกระทำการใดๆของลูกค้าต่อโปรแกรม

5 ความรู้เพิ่มเติม มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆและการเขียนโปรแกรมมากขึ้น รู้จักการวางแผนในการทำงาน ได้เทคนิคในการนำรูปภาพมาใช้แทนปุ่ม ( commandbutton)

6 ปัญหาและการแก้ไข ปัญหา การแก้ไข การคำนวณเงินรวม
ปัญหาในการเซฟงานบางครั้งพบว่าโปรแกรมไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน ตรวจเช็คคำสั่งและการเขียน code ให้ถูกต้อง

7 แหล่งอ้างอิง อาจารย์ผู้สอน โปรแกรมของรุ่นพี่
หนังสือที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ใน Microsoft Excel


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวพรรณทิวา พุทธาเทพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google