งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ปะกอบ ของนวยิยาย โดย วณิชยา ธุระอบ. องค์ปะกอบ ของนวยิยาย  โครงเรื่อง  ตัวละคร  บทสนทนา  ฉาก  ท่วงทำนองเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ปะกอบ ของนวยิยาย โดย วณิชยา ธุระอบ. องค์ปะกอบ ของนวยิยาย  โครงเรื่อง  ตัวละคร  บทสนทนา  ฉาก  ท่วงทำนองเขียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ปะกอบ ของนวยิยาย โดย วณิชยา ธุระอบ

2

3 องค์ปะกอบ ของนวยิยาย  โครงเรื่อง  ตัวละคร  บทสนทนา  ฉาก  ท่วงทำนองเขียน

4 โครงเรื่อง ( PLOT ) โครงเรื่องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในฐานะเป็นโครงสร้างของเรื่อง อันประกอบไปด้วยลำดับของเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลกัน โครงเรื่องเป็นสิ่งที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความหมาย อย่างไร เอบรัมส์ ให้คำอธิบายว่า การจัดเสนอเรื่องเล่าดังกล่าวมีจุดประสงค์ให้ “ บรรลุผลกระทบทาง ด้านอารมณ์สะเทือนใจและด้านศิลปะ ” เฮนรี่เจมส์ กล่าวเป็นโวหารว่า อะไรคือตัวละครเล่า ถ้าไม่ใช่ผู้กำหนดเหตุการณ์ ? อะไรคือเหตุการณ์เล่าถ้ามิใช่สิ่งแสดงตัวละคร ?

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt องค์ปะกอบ ของนวยิยาย โดย วณิชยา ธุระอบ. องค์ปะกอบ ของนวยิยาย  โครงเรื่อง  ตัวละคร  บทสนทนา  ฉาก  ท่วงทำนองเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google