งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOPA & PIPA. อาจารย์ครับ SOPA &PIPA คือ อะไรครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOPA & PIPA. อาจารย์ครับ SOPA &PIPA คือ อะไรครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOPA & PIPA

2 อาจารย์ครับ SOPA &PIPA คือ อะไรครับ

3 SOPA (Stop Online Piracy Act) PIPA (Protect Intellectual Property Act) คือ กฎหมายป้องกันการละเมิด ลิขสิทธิ์ออนไลน์ และกฎหมาย ป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา โดยกฎหมายเหล่านี้มีเป้าหมาย เพื่อทำการปราบปรามการ เผยแพร่คอนเทนต์ที่ผิดลิขสิทธิ์ ของเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งอยู่ นอกเหนืออำนาจบังคับคดีของ สหรัฐอเมริกา

4 ก็หมายถึงว่าเว็บไซต์ ต่างประเทศที่มีการนำเนื้อหา และคอนเทนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของสหรัฐจะสามารถถูกสั่ง บล็อคที่นอกจากจะทำการเข้า ไปดูไม่ได้แล้ว จะรวมไปถึงการ search หาข้อมูลและการ เซ็นเซอร์ห้ามเผยแพร่ผ่าน ออนไลน์ ตลอดจนการห้าม ให้บริการพวก advertisement และวิธีการสร้างรายได้อื่นๆ ( เช่น Adwords, Affiliate Program เป็นต้น )

5 ความแตกต่างของ SOPA กับ PIPA ก็คือ

6 PIPA นั้นจะมีเป้าหมายไปที่ตัวผู้ ให้บริการ DNS, พวกบริษัทไฟแนนซ์ และพวกเครือข่ายโฆษณาต่างๆ ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่ว่า SOPA นั้นกินวงกว้างกว่า โดย ให้อัยการสหรัฐสามารถขอให้ศาล บังคับคดี เพื่อให้ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) บล็อกไม่ให้เข้าถึง เว็บไซต์นั้นๆ ได้ แถมต้องทำโดยไว ด้วย แบบว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือภายใน 5 วันหลังได้คำสั่งศาล หรือภายในเวลาที่ศาลกำหนด

7 เมื่อไม่สามารถเข้า ไปดูหน้าเว็บไซต์ ได้

8 ทุกอย่างก็จะมีผลต่อ การค้นหาจากเครื่องมือ ค้นหา และการโฆษณา Advertising Service ใน บริการต่างๆ อย่าง Affiliate Program ของ Amazon หรือ Adwords, Adsense ของ Google ด้วย

9 ทำไมจึงมีการ ประท้วง ?

10 เพราะว่าเนื้อหาภายในร่างกฏหมายที่ สหรัฐฯได้ร่างไว้นั้น มีเจตจำนงค์ที่จะจัดการ เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจะทำการ ตัดสิทธิ์หรือปราบปรามเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่ เนื้อหา ที่ถูกนำไปใช้บนเว็บไซต์ที่อยู่นอกเหนือ อำนาจของการบังคับคดีของสหรัฐฯ อเมริกา หรือ การเผยแพร่คอนเท็นต์ที่ผิดลิขสิทธิ์นั่นเอง

11 ใครที่ร่วมต่อต้าน SOPA บ้าง ?

12 กลุ่มเว็บที่ ร่วม ต่อต้าน SOPA Facebook อีกหลาย เว็บไซต์ Yahoo! Twitter Google

13 เว็บไซต์ที่ทำทำการ Blackout ไปแล้ว เว็บไซต์ Search Engine อย่าง Google เองก็ยังร่วม การประท้วงกับเขาด้วยโดยมี การขึ้นลิงค์ในการบอก “Tell Congress: Please don’t censor the web!” ในหน้า Search อีกด้วย

14 สิ่งที่ทาง Google และ Wikipedia ไม่เห็นด้วย ตั้งแต่แรก คือการปราบปรามเว็บไซต์ที่เผยแพร่ เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เด็ดขาด เกินไปเพราะว่าในกฏหมายของ SOPA / PIPA นั้นภายในร่างกฏหมายมี บทลงโทษเกี่ยวกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื้อหาของสหรัฐฯ จะถูกระงับการ เข้าถึงหรือบล็อคหน้าเว็บไซต์ ให้เข้า ดูไม่ได้ ซ้ำยังมีการเซ็นเซอร์ (Censor) เว็บไซต์ห้ามให้เผยแพร่บนโลก อินเทอร์เน็ตอีก

15 ไม่มีความเป็นธรรม อีกทั้ง เว็บไซต์ทั้งหลายให้ความเห็น ตรงกันว่า กฏหมาย SOPA / PIPA นี้เป็นการปิดกั้นความคิดเห็นที่ เสรี และการต่อยอดความคิด นวัตกรรมใหม่ๆ บนโลก ออนไลน์ เว็บทั้งหมดจึงพร้อม ใจดับไฟ หรือ Blackout บางส่วน ให้เกิดความดำมืด แทน สัญลักษณ์ของความไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรมพอ

16

17 สมาชิก กลุ่ม 1. นางสาวจันทกานต์ ทองประดิษฐ์ รหัสนิสิต 52010210032 2. นางสาววิภา สาแก้ว รหัส นิสิต 52010210430 3. นางสาวจินตนา นาหนองขาว รหัส นิสิต 52010211213 4. นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยสุวรรณ รหัส นิสิต 53010917076 5. นางสาวอรวรา ขันแก้ว รหัส นิสิต 53011811271

18


ดาวน์โหลด ppt SOPA & PIPA. อาจารย์ครับ SOPA &PIPA คือ อะไรครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google