งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเข้าข้อมูล. 1. แปลงสำรวจ ข้อมูลทั่วไป (Gen Info)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเข้าข้อมูล. 1. แปลงสำรวจ ข้อมูลทั่วไป (Gen Info)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเข้าข้อมูล

2 1. แปลงสำรวจ ข้อมูลทั่วไป (Gen Info)

3 - กดเลือกหมายเลขแปลงที่จะทำการกรอกข้อมูล ในช่อง Cluster (มุมขวาด้านบน) และกด Enter เพื่อ กรอกข้อมูลในช่องถัดไป

4 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด Save (ด้านล่างขวา) เพื่อบันทึกข้อมูล

5 กด OK เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล

6 กด OK เพื่อกรอกข้อมูล CC Access & Site Feature

7 2. การเข้าถึงแปลงศูนย์กลาง CC Access & Site Feature

8 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด Save (ด้านล่างขวา) เพื่อบันทึกข้อมูล

9 กด Yes เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล

10 กด OK เพื่อทำการกรอกข้อมูล Lichen, Moss, Seedling & Sapling

11 3. การกรอกข้อมูล Lichen, Moss, Seedling & Sapling

12 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด “บันทึก” (ด้านล่างขวา) เพื่อบันทึกข้อมูล

13 กด Yes เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล

14 กด OK เพื่อทำการกรอกข้อมูลต้นไม้ (Tree)

15 4. ข้อมูลต้นไม้ (Tree)

16 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด “บันทึก” (ด้านล่างขวา) เพื่อบันทึกข้อมูล

17 กด Yes เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล

18 **กด OK เพื่อทำการกรอกข้อมูล Agriculture Crop Trees & Tall Shrubs (ถ้ามี)

19 **ข้อมูล Agriculture Crop Trees & Tall Shrubs (ถ้า มี) “ถ้าไม่มีกด “Close”

20 กด OK เพื่อกรอกข้อมูล Bamboo, Erect Rattan & Tree Stump

21 5. ข้อมูล Bamboo, Erect Rattan & Tree Stump BAMBOO ERECT RATTAN TREE STUMP

22 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด “บันทึก” (ด้านล่างขวา) เพื่อบันทึกข้อมูล BAMBOO ERECT RATTAN TREE STUMP

23 กด Yes เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล

24 กด OK เพื่อทำการกรอกข้อมูล Coarse Wood Debris, Climbling Rattan & Climber

25 6. การกรอกข้อมูล Coarse Wood Debris, Climbling Rattan & Climber (Transect 1)

26 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด “บันทึก” (ด้านล่างขวา) เพื่อบันทึกข้อมูล

27 กด Yes เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล

28 กด OK เพื่อทำการกรอกข้อมูล Transect 2

29 การกรอกข้อมูล Coarse Wood Debris, Climbling Rattan & Climber (Transect 2)

30 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด “บันทึก” (ด้านล่างขวา) เพื่อบันทึกข้อมูล

31 กด Yes เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล

32 กด OK เพื่อทำการกรอกข้อมูล Site Disturbance

33 7. การกรอกข้อมูล Site Disturbance

34 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด “บันทึก” (ด้านล่างขวา) เพื่อบันทึกข้อมูล

35 กด Yes เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูล

36 **กด OK เพื่อทำการกรอกข้อมูล Soil Description (ถ้า มี) “ถ้าไม่มีกด “Cancel”

37 **การกรอกข้อมูล Soil Description (ถ้ามี)**


ดาวน์โหลด ppt การนำเข้าข้อมูล. 1. แปลงสำรวจ ข้อมูลทั่วไป (Gen Info)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google