งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันแม่. ความหมายของคำว่า " แม่ " คำว่า “ แม่ ” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ได้ให้ ความหมายของคำว่า " แม่ " ไว้ดังนี้ แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันแม่. ความหมายของคำว่า " แม่ " คำว่า “ แม่ ” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ได้ให้ ความหมายของคำว่า " แม่ " ไว้ดังนี้ แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันแม่

2 ความหมายของคำว่า " แม่ " คำว่า “ แม่ ” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ. ศ ได้ให้ ความหมายของคำว่า " แม่ " ไว้ดังนี้ แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียก หญิงผู้ให้กำเนิดตน ในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า " แม่ " ซึ่ง หมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไว้หลายนัย เช่น 1. แม่ บางทีเรียกว่า มารดา มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น แม่ ทัพ แม่น้ำ แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายใน กิจการนั้นๆ ในที่นี้มาใช้กับผู้ให้กำเนิดแก่ลูกและหาตัวแทน ไม่ได้ - หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้ - คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน - คนที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นนาย โดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือ หญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง ฯลฯ รวมความแล้ว " แม่ " คือ ผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยการ รับผิดชอบนั้นมีขอบเขตภายในบ้านเรือน

3 ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็น ทางการขึ้น และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ ในอเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่ง รัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จ ก็ครบ 2 ปีพอดีในปี พ. ศ.2457 โดย ประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวัน อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่ แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาว อเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้าน หรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึง แก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสี ขาว

4 ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย วันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ ณ สวนอัมพร โดย กระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิด สงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้อง งดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลาย หน่วยงานได้พยายามให้มีงานวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการ เปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่ รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัด ตั้งแต่ปี พ. ศ แต่ก็ต้องหยุดลงอีกใน หลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูก ยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับ หน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน

5 ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ. ศ แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งใน ปี พ. ศ คณะกรรมการอำนวยการสภา สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่ แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

6 ทำไมจึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ ประจำวันแม่ การที่ใช้ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์วันแม่ ก็เพราะ ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่น หอมที่หอมไปไกลและหอมได้นาน ผลิดอกได้ ทั้งปี อีกทั้งยังนำไปปรุงเป็นเครื่องยาหอมใช้ บำรุงหัวใจได้ด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เปรียบได้ กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูก เป็น ความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มี ที่สิ้นสุด และไม่มีพิษมีภัย มีแต่ความชุ่มชื่นใจ ดั่งความหอมของดอกมะลิ

7 ขอมอบช่อ บุปผา นานาชนิด ด้วยดวงจิต ด้วยใจภักดิ์ รักของฉัน แด่คุณแม่ ของลูก ผูกสัมพันธิ์ ขอให้ท่าน มีความสุข ทุกเวลา สุขภาพ กาย - ใจ ไร้ทุกข์โศก ไม่มีโรค โรคา พึงอาศัย สุขด้วยศีล สุขด้วยธรรม ภายในใจ ตลอดปี ตลอดไป ตราบนิรันดร์

8 ค่าน้ำนม แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง แม่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยัง นอนเปล แม่เราเฝ้าโอละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจน ไกล แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอม ย่อมเกิดแต่รักลูกปัก ดวงใจ เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไรมิใช่ใดหนาเพราะค่า น้ำนม ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่ จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน ค่าน้ำนมชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่า แผ่นดิน บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกันทดแทนไม่สิ้น พระคุณแม่เอย

9 Value of Mother's milk Mothers are tremendous benefactor for all of us. Mothers keep caring since we were sleeping in cradles. Mothers keep singing lullabies for babies and never leave them anywhere. Since we were still young until today, mothers always care of us She is so tired that becomes thin because she loves her baby a lot. We all grow up today, not because of anything else than mothers' milk. Please be thoughtful and you'll find that Mother's milk cannot be compared with anything. Mother,I miss the value of your milk that feeds me It was mixed with blood in your heart and then becomes milk for baby. The value of it reminds me of appreciation It is comparable to the sky and heavier than the earth. No matter you will ordain or complete your study for her stil it cannot compare to the one drop of her milk. Nothing can indemnify it.

10 อย่าให้ความสำคัญกับ " แม่ " แค่เฉพาะ " วัน แม่ " เพราะตอนที่คุณ " ยังอ้อแอ้ " คนสำคัญ ที่สุดในชีวิตของแม่ ก็คือ " คุณ "

11 ด. ช. กรวิชญ์ ทิพย์ลือ เลขที่ 44


ดาวน์โหลด ppt วันแม่. ความหมายของคำว่า " แม่ " คำว่า “ แม่ ” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ได้ให้ ความหมายของคำว่า " แม่ " ไว้ดังนี้ แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google