งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปลเพลง I Lived (ฉันได้ใช้ชีวิตแล้ว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปลเพลง I Lived (ฉันได้ใช้ชีวิตแล้ว)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปลเพลง I Lived (ฉันได้ใช้ชีวิตแล้ว)
หวังเอาไว้ว่าตอนที่เธอเลือกที่จะกระโดดไปนั้น เธอจะไม่กลัวที่จะร่วงลงมา หวังว่าเมื่อน้ำขึ้น เธอจะสร้างกำแพงขึ้นมานะ หวังว่าตอนที่ฝูงชนกรีดร้องออกมา พวกเขาจะร้องชื่อเธอของเธอนะ หวังว่าเมื่อทุกๆคนวิ่งหนีไป เธอจะเลือกที่จะอยู่ หวังว่าเมื่อเธอตกหลุมรัก และมันเจ็บปวดเหลือเกิน ทางเดียวที่เธอจะรู้ได้ คือการทุ่มเททุกอย่างที่มี

2 และฉันหวังว่าเธอจะไม่ทุรนทุรายนะ แต่รับเอาความเจ็บปวดนั้นไว้ หวังว่าเมื่อช่วงเวลานั้นมาถึง เธอจะบอกว่า ฉัน.. ฉันทำทุกอย่างแล้ว ฉัน.. ฉันทำทุกอย่างแล้ว ฉันใช้เวลาทุกๆวินาที ที่โลกนี้ให้ฉันมาอย่างคุ้มค่า ฉันได้เห็นที่ต่างๆมากมาย ทุกๆอย่างที่ฉันทำ ทุกๆความเหนื่อยล้าทั้งหมดนั้น ฉันเชื่อว่าฉันได้ใช้ชีวิตอยู่แล้ว หวังว่าเธอจะได้ใช้วันเวลาของเธออย่างคุ้มค่า แต่มันจะสะสมไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อดวงตะวันตกดิน หวังว่าเธอจะชูแก้วได้นะ

3 It’s that way

4 ใช้ sheet หน้า 38 ให้นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงบทสนทนา Exercise 2 อ่านตาม จับคู่อ่าน งาน 2…แปลบทสนทนาเป็นไทย  

5 งานพิเศษ 2 …. แปลคำศัพท์ที่ใช้ระหว่าง British และ American English
ให้นักเรียนแต่งบทสนทนาตามแบบ exercise 2 ลงสมุด โดย ใช้แผนที่ใน exercise 3 กำหนดให้ใช้สถานที่ดังต่อไปนี้ในการบอกทิศทาง Movie theater, department store, sports club, bank, hotel .... เลือกแต่งเพียง 3 สถานที่.. เช่น Man : Excuse me. How can I get to the drugstore from here? Woman : The drugstore? Go straight for one block. Man : Straight, one block. Woman : Turn right, and it’s on your left. Man : So, that’s straight for one block, turn right, and it’s on the left. Woman : That’s right. งานพิเศษ 2 …. แปลคำศัพท์ที่ใช้ระหว่าง British และ American English


ดาวน์โหลด ppt แปลเพลง I Lived (ฉันได้ใช้ชีวิตแล้ว)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google