งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แก้สถานการณ์หรือปัญหาได้

3 หน้า 171,172 ข้อ 9, 10,11,15 9. ถ้าไม่คิดกระดูกส่วนหัว 29 ชิ้น คนมีกระดูกของส่วนที่เหลือ 177 ชิ้น จงหาคนมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้น ให้ร่างกายมีกระดูกทั้งหมด x ชิ้น วิธีทำ x - 29 = 177

4 x - 29 x – 29 x ร่างกายคนมีกระดูก ทั้งหมด 206 ชิ้น = 177 + 29 = 177
= 177 + 29 x = 206 ร่างกายคนมีกระดูก ทั้งหมด 206 ชิ้น

5 10. จระเข้ตัวยาวที่สุดเป็น 4 เท่าของเรือบด ถ้าจระเข้ยาวที่สุดยาว 10 เมตร เรือบดยาวเท่าไร
ให้เรือบดยาว x เมตร วิธีทำ x จระเข้ 10 = 4 เรือบด

6 n 2 3 ของนักเรียนในชั้นหนึ่ง เป็นหญิง ถ้ามีหญิงในชั้น 18 คน
11. เป็นหญิง ถ้ามีหญิงในชั้น 18 คน นักเรียนชั้นนี้มีกี่คน ให้นักเรียนชั้นนี้มี n คน วิธีทำ 2 3 n = หญิง 18

7 m = 3 วินัยมีสมุด 6 โหล รับบริจาคมา ได้รับคนละ 3 เล่มพอดี จงหาว่า
วินัยมีสมุด 6 โหล รับบริจาคมา อีกจำนวนหนึ่ง นำแจกนักเรียน 64 คน ได้รับคนละ 3 เล่มพอดี จงหาว่า วินัย ได้รับบริจาคเท่าไร ให้วินัยรับบริจาคสมุด m เล่ม วิธีทำ 6 (12) + m = 3 64

8 m + 6 64 = (12) 3 m 72 + ( 64 ) = 3 ( 64 ) 1 64 72 m + = 192 72 + m - 72 = 192 - 72 m = 120 วินัยได้รับบริจาคสมุด เล่ม

9 แบบฝึกหัด หน้า 171 ข้อ 9 ข้อ 10 หน้า 172 ข้อ 11 ข้อ 15


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google