งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ใช้สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว แก้สถานการณ์ หรือปัญหาได้

3 หน้า 171,172 ข้อ 9, 10,11,15 9. ถ้าไม่คิดกระดูก ส่วนหัว 29 ชิ้น คนมี กระดูกของส่วนที่ เหลือ 177 ชิ้น จงหา คนมีกระดูกทั้งหมดกี่ ชิ้น วิธีทำ x - ให้ร่างกายมีกระดูกทั้งหมด x ชิ้น 29= 177

4 x – 29 = 177 x = 206 ร่างกายคนมีกระดูก + 29 x - 29 =177 + 29 ทั้งหมด 206 ชิ้น

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 10. จระเข้ตัวยาว ที่สุดเป็น 4 เท่าของ เรือบด ถ้าจระเข้ยาว ที่สุดยาว 10 เมตร เรือบดยาวเท่าไร วิธีทำ จระเข้ = ให้เรือบดยาว x เมตร 4 เรือบด 10 x

6 1 1. ของนักเรียนในชั้นหนึ่ง เป็นหญิง ถ้ามีหญิงในชั้น 18 คน วิธีทำ ให้นักเรียนชั้นนี้มี n คน n = 2 3 2 3 หญิง นักเรียนชั้นนี้มีกี่คน 1 8

7 15. วินัยมีสมุด 6 โหล รับบริจาคมา อีกจำนวนหนึ่ง นำแจกนักเรียน 64 คน ได้รับคนละ 3 เล่มพอดี จงหาว่า วินัย ได้รับบริจาคเท่าไร วิธีทำ m + 6 ให้วินัยรับบริจาค สมุด m เล่ม 64 = (12) 3

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล m + 6 64 = (12) 3 m 72 64 + =3 ( 64 ) = 192 ( 64 ) 1 + m 72 + m = 192 - 72- 72 m = 120 วินัยได้รับบริจาคสมุด 120 เล่ม 72

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด หน้า 171 ข้อ 9 ข้อ 10 หน้า 172 ข้อ 11 ข้อ 15


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google