งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน

2 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3 ลับสมอง

4

5 ก. 3 เท่าของ 8 ค. ผลบวกของ 12 กับ 18 จ. ผลคูณของ 48 กับ 4 ซ. 28 + 33
แนวนอน ก. 3 เท่าของ 8 ค. ผลบวกของ 12 กับ 18 จ. ผลคูณของ 48 กับ 4 ญ หักออกจาก 100 ฎ. 4 เท่าของ 9

6 ฏ. ผลต่างของ 122 กับ 57 ด. ผลบวกของ 76 และ 47
แนวนอน ฏ. ผลต่างของ กับ 57 ฐ. ผลบวกของ 18 , 16 และ 15 ฒ. จำนวนสตางค์ใน 1 สลึง ด. ผลบวกของ 76 และ 47 ถ. น้อยกว่า อยู่ 2 ท. 2 เท่าของ 32

7 ข. มากกว่า 33 อยู่เท่ากับ 8 ฉ. น้อยกว่า 100 อยู่ 1
แนวตั้ง ข. มากกว่า 33 อยู่เท่ากับ 8 ค. 8 เท่าของ 4 ง. 4 เท่าของ 4 ฉ. น้อยกว่า อยู่ 1 ช. 3 เท่าของ 21 ฌ. น้อยกว่า อยู่ 1

8 ญ. มากกว่า 150 อยู่ 2 ณ. สองสลึงมีกี่สตางค์
แนวนอน ญ. มากกว่า อยู่ 2 ฐ. 4 เท่าของสิบ ฑ. 1 โหลมีกี่ชิ้น ณ. สองสลึงมีกี่สตางค์ ด. 9 คู่ ต. 3 โหล

9 2 4 3 1 1 9 2 6 6 1 9 1 3 3 6 6 5 4 9 1 2 5 1 2 3 9 8 6 4

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 3 6 4 5 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 1 4 6 4 5 1 1 2 4 1 8 2 4 1 1 2 1 9 2 3 1 1 7 6 4 5

12 ลับสมอง

13 ลับสมอง

14 จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม
จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม

15 จงหาผลลัพธ์

16 จงหาผลลัพธ์

17 จงหาผลลัพธ์

18 จงหาผลลัพธ์

19 พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)
เรื่อง ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google