งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน 1. 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน 1. 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน 1

2 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8

3 ครูปพิชญา คนยืน 3 ลับ สมอง

4 ครูปพิชญา คนยืน 4 กขค ฌ ญ ง จ ช ซ ฏ ฎ ฐ ฑฒ ต ณ ด ฉ ถ ท

5 5 แนวนอน ก. 3 เท่าของ 8 ค. ผลบวกของ 12 กับ 18 จ. ผลคูณของ 48 กับ 4 ซ. 28 + 33 ญ. 87 หักออกจาก 100 ฎ. 4 เท่าของ 9

6 ครูปพิชญา คนยืน 6 แนวนอน ฏ. ผลต่างของ 122 กับ 57 ฐ. ผลบวกของ 18, 16 และ 15 ฒ. จำนวนสตางค์ใน 1 สลึง ด. ผลบวกของ 76 และ 47 ถ. น้อยกว่า 100 อยู่ 2 ท. 2 เท่าของ 32

7 ครูปพิชญา คนยืน 7 แนวตั้ง ข. มากกว่า 33 อยู่เท่ากับ 8 ค. 8 เท่าของ 4 ง. 4 เท่าของ 4 ฉ. น้อยกว่า 100 อยู่ 1 ช. 3 เท่าของ 21 ฌ. น้อยกว่า 140 อยู่ 1

8 ครูปพิชญา คนยืน 8 แนวนอน ญ. มากกว่า 150 อยู่ 2 ฐ. 4 เท่าของสิบ ฑ. 1 โหลมีกี่ชิ้น ณ. สองสลึงมีกี่สตางค์ ด. 9 คู่ ต. 3 โหล

9 ครูปพิชญา คนยืน 9 กขค ฌ ญ ง จ ช ซ ฏ ฎ ฐ ฑฒ ต ณ ด ฉ ถ ท 2 4 3 0 1 9 2 6 1 1 3 3 6 6 5 4 9 2 5 1 2 3 9 8 6 4 1 9 6 0 1 0

10 10 123456 78 9 10 11 12 1314 151617

11 ครูปพิชญา คนยืน 11 1 2 34 5 6 78 9 10 11 12 1314 151617 3 6 6 4 5 3 1 1 4 6 5 0 1 0 1 2 4 4 1 1 2 1 0 9 1 7 6 0 4 5 4 0 2 2 1 0 8 1 2 3

12 ครูปพิชญา คนยืน 12 ลับ สมอง

13 ครูปพิชญา คนยืน 13 ลับ สมอง

14 ครูปพิชญา คนยืน 14 จำนวนเต็ม เศษส่วน และ ทศนิยม

15 ครูปพิชญา คนยืน 15 จงหาผลลัพธ์

16 ครูปพิชญา คนยืน 16 จงหาผลลัพธ์

17 ครูปพิชญา คนยืน 17 จงหาผลลัพธ์

18 ครูปพิชญา คนยืน 18 จงหาผลลัพธ์

19 ครูปพิชญา คนยืน 19 พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน 1. 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google