งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงานที่ 4 ด. ญ นันทพร นวลจันทร์ ชั้นม.2/7 เลขที่ 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงานที่ 4 ด. ญ นันทพร นวลจันทร์ ชั้นม.2/7 เลขที่ 33."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงานที่ 4 ด. ญ นันทพร นวลจันทร์ ชั้นม.2/7 เลขที่ 33

2  ชื่อ สกุล ด. ญ นันทพร นวลจันทร์  วัน เดือน ปี เกิด 6 เมษายน 2543  ที่อยู่ 87/7 ม.2 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 0825745660  อีเมล์ noon555_abt@windowslive.com  Facebook noon555_abt@windowslive.com  Line - ประวัติส่วนตัว

3  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งตำเสา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งตำเสา  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประวัติการศึกษา

4  คติประจำใจ เสียใจแต่ไม่แคร์  งานอดิเรก ดูบอล วาดรูป เล่น facebook  ความสามารถพิเศษ  - เล่นวอลเลย์บอล  - ร้องเพลง  - เล่นแบดมินตัน คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงานที่ 4 ด. ญ นันทพร นวลจันทร์ ชั้นม.2/7 เลขที่ 33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google